Hlboký odkaz Nerestí ľudstva zavážil a zapôsobil

Hlboký odkaz Nerestí ľudstva zavážil a zapôsobil
 
Nič nie je večné. A tak ani divadelné hody v Kysáči, ktoré sa niesli v znamení stého výročia narodenia Zuzany Kardelisovej. Bodku za nimi položili domáci ochotníci s predstavením Hugo Karas. Okrem nich na 9. festivale Zuzany Kardelisovej vystúpili aj divadelníci z Petrovca, Báčskej Palanky, Padiny, Starej Pazovy, ako aj herci z Nového mesta nad Váhom a Považskej Bystrice na Slovensku. Staropazovskí ochotníci s predstavením Neresti ľudstva autora a režiséra Miroslava Kožíka krásne zahrali a vyhrali...a tým získali aj cestu do Nového Mesta nad Váhom.
 
foto
 
Predstavenia hodnotila trojčlenná odborná porota: teatrologička z Nového Sadu Milena Leskovac, kysáčsky herec a režisér Ján Kohút a predseda komisie, staropazovský režisér a herec Aleksander Bako. Porota spravidla udeľuje 3 ceny na festivale Zuzany Kardelisovej. No keďže je podujatie z roka na rok kvalitnejšie a komplexnejšie, tohto roku udelili 5 cien.
 
Diplom za autorskú hudbu získal Miroslav Bako zo Starej Pazovy, ktorý hudobne dotvoril predstavenie Neresti ľudstva.
 
Diplom za réžiu a najlepší herecký výkon sa tohto roku dostal Jankovi Hološovi z Padiny za predstavenie zoznamka.
 
Cenu za prácu ženskej osoby pri realizácii festivalu porota udelila riaditeľke Kultúrno-iformačného strediska Kysáč Anne Chrťanovej Leskovac za každoročný celkový prínos festivalu.
 
Cenu Zuzany Kardelisovej za najlepšiie stvárnenie ženskej postavy získala Anna Jančová z Považskej Bystrice za autorský projekt a hlavnú ženskú postavu v predstavení Posledné želanie.
 
A nakoniec - Cenu za najlepšie predstavenie na festivale Zuzany Kardelisovej si tohto roku nielen podľa mienky odbornej poroty, ale aj podľa väčšiny obecenstva jednoznačne zaslúžili mladí ochotníci zo Starej Pazovy, ktorí predviedli Neresti ľudstva autora a režiséra Miroslava Kožíka. Toto predstavenie nás teda bude predstavovať aj na festivle Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom. No doznievať bude v každom, kto si predstavenie pozrel a kto sa nad neresťami ľudstva hlbšie zamyslel. Zmysel celého života je vlastne ukrytý v rovnováhe medzi dobrom a zlom, ktorú treba hľadať, treba ju zachovávať a starať sa o to, aby zlo nemalo prevahu nad dobrými skutkami. Sebeckosť, pomstychtivosť, cudzoložstvo a ďalšie neresti často nedokážeme držať na uzde, no ale aj z potrhaných nití môže vzniknúť silná šnúra – odkazuje aj členka hereckého tímu Michaela Kočišová. Podobný odkaz divákovi odovzdáva aj Ema Kočišová, ktorá v predstavení hrá nevinné dieťa. Symbolizuje nádej, ktorá však kráča vedno s vierou v Boha. Niekedy je neskoro, aby sa to podarilo, a preto treba o svojom zmýšľaní a konaní pouvažovať načas – zdôrazňuje aj Sanja Ćirkovićová, ktorá nielen vo víťaznom predstavení, ale aj v samom živote ako najväčšiu neresť ľudstva vidí žiarlivosť.
 
9. Festival Zuzany Kardelisovej potvrdil svoju významnú úlohu v divadelníctve dolnozemských Slovákov a vytrasoval si pevnú cestu k oslavám svojej desaťročnice.
 
Festival v posledný októbrový deň otvorila predsedníčka Kultúrno-informačného strediska KIS Kysáč Anna Chrťanová –Leskovac, ktorá pri tej príležitosti osobitne vyzdvihla aj vzácnu desaťročnicu spolupráce divadelníkov Kysáča a Nového Mesta nad Váhom. Prvá kysáčska divadelná ochotníčka, učiteľka Zuzana Kardelisová, dievockým priezviskom Macáková, vlastnila talent umeleckého prednesu poézie a schopnosťou podania divadelných textov, vedela dočariť ľudské povahy a nedostatky– povedal na slávnostnom otváracom programe učiteľ na dôchodku Michal Gombár. Otvárací program moderovali Ivana Vozárová a Branislav Čeman.
 
A Staropazovčanom nech sa pekne vodí a dobre darí v apríli 2013 na 16. Festivle Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom.
 
mch-kp

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články