Oči roviny

Oči roviny
 
Zbierku súčasnej poézie vojvodinských poetiek – druhé doplnené vydanie, predstavili včera na vydarenom večierku v aule Vlády Vojvodiny v Novom Sade. Ide o obsiahlu antológiu vojvodinskej poézie, ktorá na vyše 400 stranách zhŕňa tvorbu 121 autoriek píšucich nielen po srbsky lež aj v jazykoch v úradnom používaní vo Vojvodine. Naše poetky píšuce alebo hovoriace po slovensky, ktorých tvorba je v knižke predstavená sú: Viera Benková, Anna Svetlíková, Katarína Hricová, Zuzana Vereská, Anna Dudášová a Svetlana Gajinov – Nogo.
 
foto
 
 
- Takto spoločne predstavená poézia impresívne pôsobí a predstavuje kultúrne, jazykové a poetické bohatstvo multikultúrnej Vojvodiny. Zároveň prostredníctvom ženskej tvorby predstavuje pestré vojvodinské horizonty. Povedala riaditeľka Ústav pre rodovú rovnosť Vesna Šijačká. Zbierka je druhým doplnením vydaním, v prvom bola slovenská poézia prezentovaná iba niekoľkými básňami Viery Benkovej. Prvé vydanie vyšlo v roku 1998 a zahrnulo tvorbu 63 vojvodinských poetiek. Druhé vydanie doplnili s básňami ďalších 58 autoriek.
 
Básne sú preložené do srbčiny, a tak ako to neraz býva, pri prekladoch sú aj chyby, a to zvlášť keď sa zápis v latinke transkribuje či transliteruje do azbuky. Avšak, vcelku ide o chvályhodnú snahu a preto ju netreba príliš kriticky chápať.
 
Knihu vydal Ústav pre rodovú rovnosť, vyšla v náklade 500 kusov a jej elektronickú verziu si možno pozrieť tu:
 
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články