VIII. Muzikologická konferencia

VIII. Muzikologická konferencia
 
Cirkevná hudba vojvodinských Slovákov bola témou včerajšej muzikologickej konferencie, ktorá prebiehala v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov a ktorá zhromaždila početné významné osobnosti zo sveta cirkevnej hudby z našej krajiny a zahraničia. V rámci konferencie vo večerných hodinách odznel organový koncert Jána Vladimíra Michalka ArtD., významného slovenského organistu. Koncert usporiadali v novosadskej katedrále, na ktorom vystúpili aj dva cirkevné spevokoly novosadského cirkevného zboru.
 
foto
 
Starší novosadský cirkevný spevokol v poslednom období úspešne vedie Anna Crveniová
 
foto
 
Mladší zmiešaný zbor Agapé nacvičuje Olivera Gabríniová
 
Riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov Milina Sklabinská sa pochvalne zmienila o celkovom tohtoročnom priebehu podujatia, ktoré zhodnotila za jedno z najúspešnejších a potešenie vyjadrila najmä z toho, že sa hovorilo o cirkevnej hudbe, ktorej sa doteraz nevenúvala patričná pozornosť.
 
foto
 
Vydarený koncert, ktorý prebiehal v novosadskej katolíckej katedrále, na ktorom sa vrcholnou organovou hrou predstavil profesor Ján Vladimír Michalko a na ktorom sa spievali aj slovenské cirkevné pesničky, prilákal do tohto impozantného chrámu v strede Nového Sadu početných milovníkov tohto druhu umenia.
 
foto
 
foto
 
Na konferencii a koncerte sa zúčastnil i biskup SEAVC v Srbsku Mgr. Samuel Vrbovský, ktorý blahoželal prof. J.V. Michalkovi (druhý sprava) na vydarenom koncerte
 
foto
 
V Novom Sade sa stretli i dávni známi zo študentských čias J.V. Michalko a Mgr. Juraj Šefčík
 
K vysokej úrovni konferencie prispeli odborné referáty prof. Jána Vladimíra Michalka ArtD., v ktorom sa hovorilo o minulosti, súčasnosti a budúcnosti cirkevnej hudby v Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku a MgA. Janko Siroma analyzoval Organy v kostoloch dolnozemských Slovákov a za najkvalitnejší zhodnotil organ v kulpínskom evanjelickom kostole a za najlepšie udržiavaný označil organ v Hajdušici. Potešenie nad tým vyjadril Mgr. Jaroslav Javorník, PhDr., farár kulpínsky, ktorý sa počas svojho pôsobenia v Hajdušici postaral o dôkladnú rekonštrukciu tamojšieho organu.
 
O slovenské spevokoloch v Banáte referoval Mgr. Slaďan Daniel Srdić, slovenské spevokoly v Báčke zhodnotil Mgr. Jaroslav Kopčok a slovenské spevokoly v Srieme Mgr. Ján Vida.
 
Slovenskí vojvodinskí autori v Evanjelickom spevníku bola téma referátu doc. PhDr. Michala Babiaka. Aktivity cirkevných spevokolov v medzivojnovom období zaznamenané v dobovej tlači analyzovala Mgr.art. Milina Sklabinská a o kurzoch pre hru na organe sa zmienil náš známy dirigent vo výslužbe Juraj Ferík.
 
PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., mal referát O identite Slovákov v Rumunsku, Maďarsku a Srbsku a RNDr. Peter Chrastina, PhD., o Historickej krajine a jej využívaní v slovenskej enkláve Pivnica vo Vojvodine (Srbsko).
 
Organizátormi konferencie boli Komisia pre hudobnú činnosť Výboru pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články