Seminár pre osvetových pracovníkov

Seminár pre osvetových pracovníkov
 
V Selenči 30. novembra a 1. decembra na Základnej škole Jána Kollára prebiehal seminár venovaný osvetovým pracovníkom základných a stredných škôl v ktorých sa vyučuje po slovensky. Riaditeľka základnej školy PaedDr. Svetlana Zolňanová privítala účastníkov ako aj hostí - prednášateľov z Univerzity Komenského – Centra ďalšieho vzdelávania z Bratislavy.
 
foto
 
Na úvod význam a podstatu seminára ozrejmila PaedDr. Janka Chládecká, PhD., riaditeľka CĎV UK. Potom sa už pracovalo v skupinách. O tento seminár vládol veľký záujem, keďže témy, ktoré boli spracované sú veľmi aktuálne a pálčivé. Na seminári sa zúčastnilo 147 osvetových pracovníkov takmer zo všetkých našich slovenských prostredí.
 
foto
 
Seminár zorganizovala ZŠ Jána Kollára za pomoci Ministerstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, NRSNM v Srbsku a finančnej podpory Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.
 
Juraj Berédi – Ďuky

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články