Cena Ondreja Štefanka a konferencia Dolnozemskí Slováci – hranice určenia

Cena Ondreja Štefanka a konferencia Dolnozemskí Slováci – hranice určenia
 
So želaním všetkého dobrého v novom roku 2013 prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Mgr. Pavel Hlásznik zasiela informáciu a výzvu uchádzať sa o Cenu Ondreja Štefanka a zúčastniť sa na medzinárodnej vedeckej konferencii, ktorej cieľom je prezentovať a zaznamenať najrozmanitejšie názory na dolnozemských Slovákov. Návrhy na Cenu a prihlášky na konferenciu treba zaslať do 10. februára a konferencia s udelením Ceny sa uskutoční 15. – 16. marca 2013 v Nadlaku, Rumunsko.
 
foto
 
Doterajšie laureátky (Foto Andrej Meleg)
 
Účastníci tohtoročnej konferencie sa spoločne budú zamýšľať nad otázkami: Kto sú dolnozemskí Slováci? Ide o geografický, kultúrny, historický, antropologický pojem atď.? Aké sú historické a aké súčasné chápania vymedzenia tohto pojmu? Existuje pocit spolupatričnosti medzi slovenskými enklávami v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku? Koho tieto enklávy vnímajú ako „našich“ a koho ako „nie našich“? Aká je intenzita tohto pocitu spolupatričnosti? Menila sa historicky? Pohybovala sa v rozličných amplitúdach? Čo vplávalo na intenzitu tohto pocitu? Aký má dnes zmysel táto spolupatričnosť? Ide o reziduum romantického nazerania, alebo dolnozemská slovenskosť má svoje miesto aj v súčasnom svete?
 
Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.
 
Touto významnou literárnou cenou Dolnej zeme sa už ovenčili spisovatelia Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010) a Viera Benková zo Srbska (2011) a Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012). Za spolkovú a organizačnú činnosť v predchádzajúcich rokoch boli odmenení Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etela Rybová z Maďarska (2011) a Imrich Kružliak z Nemecka.
 
 
 
 
 
Cenu Ondreja Štefanka vlani udelili štvrtýkrát a viac o tom tu:
 
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články