10-ročná NRSNM

10-ročná NRSNM
 
18. januára 2003 bola v Novom Sade založená Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny. Treba si nám teda všetkým navzájom zablahoželať k nášmu jubileu, - veď Rada je naša. A po takej dlhej ceste treba sa aj poohliadnuť. Tiež si aj položiť otázku, trebárs aj kritickú, hoci aj priamu: Či sa nám Slovákom po založení NRSNM skutočne lepšie vodí? Alebo je to len ako v tej rozprávke Kráľove nové šaty? Vidíme len tak, ako nám iní kážu? Vnímať je však vždy viac, ako len vidieť. Avšak, pritom môže vzniknúť trpký pocit. Príjemnejšie je keď sa nadchýname sami nad sebou, presviedčame sa, že sme dôležití... Nie div, veď kritický duch je v nás dávno zabitý a čoraz hlbšie sa vrezáva ilúzia.
 
foto
 
Zloženie NRSNM činí 29 členov
 
„Národnostná rada je zastupiteľský orgán slovenskej národnostnej menšiny na území Republiky Srbska, prostredníctvom ktorého príslušníci národnostnej menšiny uplatňujú svoje práva na menšinovú samosprávu v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.“
 
Či sa to aj v praxi dodržiava?
 
Výskum inštitúcie Pokrajinského ombudsmana poukazuje na nevyhnutnosť nastolenia opatrení zo strany štátu, na základe ktorých by sa znížil vplyv politických strán na prácu národnostných rád v oblasti vzdelávania a informovania.
 
Či si menšinové Národnostné rady v Srbsku plnia úlohy?
 
Generálny tajomník mediálnej organizácii juhovýchodnej Európy SEEMO Oliver Vujović vyhlásil: „Je načase preanalyzovať úlohu národnostných rád ako zakladateľov médií. Stranícke záujmy sa nemôžu stotožniť so záujmami verejnosti“. Tiež konštatuje, že sú na čelných funkciách mnohých Rád stranícki funkcionári a tak namiesto menšinových, zastupujú stranícke záujmy.
 
Sú to aj početné ďalšie neznáme a jednou z dôležitých je aj: Ako sa kontrolujú výdavky NRSNM...?
 
Na niektoré neznáme možno nájsť odpovede v týchto článkoch a komentároch:
 
Či si menšinové Národnostné rady v Srbsku plnia úlohy?
 
„Nie sme zodpovední len za to, čo robíme, ale aj za to, čo nerobíme“ (Molière)
 
Či je skutočne biele aj to čo je čierne...?
 
Dozvuky z 9. schôdze NRSNM
 
Divide et impera
 
Monopol v rozhodovaní a názoroch za každú cenu
 
Národnostné rady a čo ich/nás tlačí
 
Predvolebná kampaň
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

0 #8 Guest 2013-01-25 21:54
Hm... aj hruška...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #7 Guest 2013-01-23 08:34
Trocha prechladnutý, inak ok... "Návrat Aliena" by sa mohol aspoň podpísať, ak už trkoce...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+5 #6 come alien 2013-01-23 06:39
Martine jel Vam dobro !?
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+9 #5 Guest 2013-01-19 13:24
Že sa za založenie Rady "najviac pričinila vtedajšia novinárka, herečka a šéfredaktorka RNS Anna Tomanová - Makanová" - to je paušálno tvrdenia. Ona z toho len nejviac vytiahla. Nebyť kapacít: Zora Speváka, Ďura Bartoša,... rádia...ona by toho nebola schopná.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+3 #4 Michal 2013-01-19 00:12
Prebo netrús! Pred tromi rokmi si tak nepísal! Teraz si člen Komisií.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
-5 #3 NRSNMSajo, Sajky 2013-01-18 23:51
Každa česť Prebo... :sad:
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+5 #2 ba 2013-01-18 20:47
Ako dlho ostaneme mladí? Tak dlho, ako sme milovaní.

Dante Alighieri
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #1 a čo je pravda...?!Martin Prebudila 2013-01-18 18:43
Voľakedy, a nie ani tak dávno, ešte kým nebol ani členom-korešpodentom SANU - Srbskej akadémie vied a umenia - vtedajší môj a náš alfa&omega profesor doktor Ján Kmeť na istej Literárnej porade na povestnom X. poschodí budovy novosadského Dnevnika vyslovil dodnes dobre známu a stále dobre zneužívanú frázu: - Nenačim si trúsiť do vlastného hniezda...!!!
O pár rokov ešte aj krajšie povedal náš potom už srbský a dodnes jediný akademik Ján Kmeť: - Volaj ma aj hrniec, len ma nerozbi...!!!
Ani vtedy, v tých osemdesiatych a začiatkom Slobových deväťdesiatych rokoch som tomu dobre nerozumel a nevedel som na tieto jeho hlbokomyseľnosti správne prísť.
Potom už prišli vojny, odchody a zabúdania... Tí čo nezomreli a neodišli "do sveta" dočkali sa 5. októbra 2000 a dodnes žijú v predpoludní 6. októbra, že bude život aspoň trochu ľudskejší... Ale, márne... trváme v slabej ilúzii, že nás nikdy nebudú mať a že si nás nedostanú...
Pravda je, že NRSNM bola založená 18. januára 2003 aj že sa o to najviac pričinila vtedajšia novinárka, herečka a šéfredaktorka RNS Anna Tomanová - Makanová aj že ustanovujúce Zhromaždenie bolo 4. apríla v tom istom roku v Starej Pazove, keď bol prítomní aj vtedajší veľvyslanec SR v Belehrade Miroslav Lajčak.... Ej, tak bolo, aj treba uznať, že naša Anka vtedy mala smelosť, odvahu a asi vedela čo chce urobiť s touto našou pochabou, vždy demokraticky orientovanou Slovačou...
Lenže, desať rokov prešlo, veľa toho bolo alebo sa aj neudialo celkom správne , podľa ľudských štandardov, málo toho sa skloňovalo podľa vzoru - človečina... Tak, ako aj po každej dobrej revolúcii, aj po 5. októbri 2000, aj po založení NRSNM, ako by to povedal náš Nobelovec Ivo Andrić - na koňa zajašili aj Kurta aj Murta... A my to dnes, takí akí sme - ešte budeme aj glorifikovať a v dobrom mene si na nich spomínať. Nie, netreba už ani len literárne vzdávať hold človekovi a básnikovi asi nášmu najväčšiemu básnikovi Paľovi Bohušovi, ak dodnes jeho Obec nevie pomenovať aspoň jednu z tých dodnes slepých uličiek... O tomto na INOM zasadnutí Obecného zhromaždenia Obce Báčsky Petrovec...
Včera sme si teda pripomenuli a skromnou tlačovkou v miestnostiach NRSNM oslávili 10 rokov pod INOU a NOVOU strechou, len či nám je lepšie a či nám tá strecha dodnes dobre nepremoká - o tom nech povie každý zo zoznamu súpisu z roku 2011... A ten hovorí, že nás je podstatnejšie menej, ako čo to bolo v predchádzajúcom súpise...
Jedno predsa uznávam, a ak chcete, uznajte aj Vy, v uplynulom desaťročnom období Anna Tomanová - Makanová urobila VEĽA. A nikdy by to nemohla urobiť sama, keby nemala pri sebe širokú skupinu našich najlepších osobností, spolkov a podporovateľov. Lenže, časom sa to všetko znovu začalo politizovať, kurva politika sa znovu zamiešala do našej svojbytnosti, do našej mentality a svojráznosti - pod heslom: zachovať si národnostnú a kultúrnu identitu... Atď..
A tu redaktorka Kulpin.net má hlbokú a absolútnu pravdu, keď sa, nie náhodou, spýta, na Kráľove nové šaty?!!!!!!!!!
"Vidíme len tak, ako nám iní kážu? Vnímať je však vždy viac, ako len vidieť. Avšak, pritom môže vzniknúť trpký pocit. Príjemnejšie je keď sa nadchýname sami nad sebou, presviedčame sa, že sme dôležití... Nie div, veď kritický duch je v nás dávno zabitý a čoraz hlbšie sa vrezáva ilúzia."
A ide práve o tú našu kritickosť, ktorú dlhé storočia nemáme voči sebe. To je už naša malá dolnozemská mentalita, DNK... Čo ešte stále neznamená, že sa aj na začiatku 21. storočia máme cítiť ako pod Máriou Teréziou...
Osobne by som bol rád keby sme vedeli dať dôraz na to, čo je ľudské a šľachetné, čo nás robí dobrými, a nie len "hľadieť" na vlastné záujmy a nevedieť dovidieť na zajtrajšie ráno... Veď nežijeme a nerobíme len pre seba, ale hádam aj pre tie naše DETI, generácie, ktoré tu zostanú a budú pokračovať v tom, v čom sme sami nechceli zostať zahanbení... A v dobrom sme vydržali a vytrvali...
Práve dnes večer som istej kamarátke, namiesto dobrej rady, hovoril o tom, ako voľakedy bol SUBNOR a že som si ja myslel, že už na začiatku 21. storočia už nebudú mať ani jedného člena. Ale som sa sklamal, dodnes majú ešte stále zopár členov, dodnes nás "trujú" a dodnes majú svojich nasledovateľov. Moje, naše deti o tom nemajú poňatia, jednoducho o tom už ani v učebniciach pre žiakov základných škôl sa nič nepíše, len MY stále sme v tom a stále si dobré slovo nevieme povedať... Aj keď by to malo byť slovo kresťanské, ľudské, úprimné...
A ešte niečo si dovolím povedať: zhruba pred desiatimi rokmi, keď som bol hosťom v susednom Segedíne, Budapešti a či už vo veľkej Bekečskej Čabe, tak ma dobrý kamarát Jano Fúzik informoval, že v súčasnosti je v Maďarsku trochu viac ako 11.000 Slovákov. Dlhá rozprávka, ale už vtedy som prišiel na to, že Slovania v tejto časti Európy nepotrebujú už ani bombardovanie NATO aliancie, ale že proste ide o „maďarský syndróm" (nech sa mi nenahnevá Janko Slota)! Čo to vlastne znamená? Že nás bude čoraz menej, akože nás Slovákov, že bude čoraz viac grantov a projektov z Európskej únie a zo sveta, a nás bude čoraz menej... Začneme veľa tanikať a pomaly unikať... A budeme čoraz menej kvalitatívne hodnotení, lepšie povedané - degradovaní v tom základnom zmysle, lebo úplatky neprijímame na účet, ale len v hotovosti... Ako keby sme dva životy mali...
A preto, aj keď nemám ani len vnútornú potrebu byť veľkým mudrcom a radcom, prinajmenej ako náš veľký brat Dobrica Čosić, tak zopakujem, čo múdrejší predo mnou povedali:
- Len si nadarmo neserme do vlastného hniezda... A nebuďme veľmi múdri, múdrejší pred nami vymysleli teplú vodu aj pravidlá hry v menej skutočnom sne...

PS
posielam toto na Kulpin.net, lebo by mi to iní neuverejnili....
A nič som zle nemyslel...
Mamo mi raz radili: radšej by si bol čušal, takto si len nepriateľov „natiahneš“...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články