Zveľadené vedomosti z vidieckej turistiky

Zveľadené vedomosti z vidieckej turistiky
 
Obce Báčsky Petrovec a Vukovar z Chorvátska boli partnermi v projekte Formovanie centra pre zveľadenie vedomostí v rurálnej turistike. V rámci uvedeného projektu prebiehali viaceré praktické dielne, na ktorých záujemcovia mali možnosť zvládnuť techniku starých remesiel. Projekt bol financovaný z prostriedkov Európskej únie a v jeho realizácii účinkoval pozoruhodný počet záujemcov z oboch prostredí. V Báčskom Petrovci dnes prebiehala záverečná konferencia na ktorej frekventantom kurzov udelili certifikáty o zaškolení.
 
foto
 
Duško Radaković a Marína Speváková (Foto www.backipetrovac.rs)
 
O projekte a dosiahnutých úspechoch sa zmienila predsedníčka báčskopetrovského združenia pre rozvoj rurálnej turistiky "Petrovillage" Marína Speváková. Na konferencii sa zúčastnili aj zástupca pokrajinského tajomníka pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Duško Radaković a predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok.
 
foto
 
Prítomní mali možnosť pozrieť si ručné práce účastníkov dielní košikárstva, drôtárstva, tkania...
 
foto
 
Účastníci jednej z dielní vlani vo Vukovare

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články