Dialóg medzi odborníkmi a širokou verejnosťou

Dialóg medzi odborníkmi a širokou verejnosťou
 
Vytváranie environmentálneho povedomia bude dlhodobý proces, zvlášť v tejto našej krajine, kde sa veľmi netrápime so znečisteným životným prostredím a samým tým ani s tým, čo bude zajtra a aké hromady odpadu necháme našim potomkom. Nepriamo či priamo, práve toho sa dotýkal dnešný záverečný okrúhly stôl o nutnosti zaškolenia kádrov z oblasti ochrany životného prostredie. Prebiehal na Fakulte technických vied v Novom Sade pod dozorom prof. dr Janka Hodoliča.
 
foto
 
Vedúci projektu prof. dr Janko Hodolič vyjadril uspokojenie nad priebehom celého podujatia
 
Týmto vedeckým zhromaždením sa mali definovať konkrétne smernice v spolupráci medzi vedou a hospodárstvom a potrebou kontinuity vzdelávania z oblasti ochrany životného prostredia.
 
Dnešný okrúhly stôl, ktorého témou bolo „Zvyšovanie povedomia o potrebe ochrany životného prostredia prostredníctvom vzdelávania založeného na súčasných prístupoch do EÚ“ bol pokračovaním medzinárodného TEMPUS projektu “Training of Institutions in Modern Environmental Approaches and Technologies - TIMEA“. V rámci tejto časti projektu bolo usporiadaných sedem rôznych kurzov:
1 - Riadenie ochranou životného prostredia -Environmentálny manažment,
2 - Ekodizajn a udržateľný rozvoj v strojárstve,
3 - Trvalo udržateľné nakladanie s odpadmi,
4 - Produkt na konci života, odstránenie a recyklácia,
5 - Označovanie výrobkov životného prostredia,
6 - Znečistenie životného prostredia a znečisťujúcich látok, možnosť odstraňovanie znečisťujúcich látok a
7 - Posudzovanie životného cyklu výrobkov a služieb – LCA.
 
Uvedené kurzy ktoré v minulom mesiaci absolvovalo vyše 150 frekventantov z verejných podnikov, lokálnych samospráv, malých a stredných súkromných podnikov a osôb zo zoznamu trhu práce. Dnes na záver projektu frekventantom udelili certifikáty.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články