Rok 2013 je v MSS rokom volebným...

Rok 2013 je v MSS rokom volebným...
 
...Na túto skutočnosť poukazuje matičné vedenie a vyzýva miestne matičné organizácie v súlade so Štatútom čo skôr zrealizovať voľby v miestnych odboroch Matice slovenskej a navrhnúť člena z MOMS a jeho náhradníka do Správnej rady MSS, ako aj členov Dozornej rady MSS, kandidáta na predsedu MSS a na podpredsedov z Báčky, Banátu a Sriemu. Návrhy treba zaslať do matičného ústredia najďalej do koncom februára, respektíve do polovice marca, aby koncom marca mohla zasadať Správna rada a začiatkom apríla aby sa mohlo uskutočniť volebné Zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku.
 
foto
 
Prvé matičné valné zhromaždenie sa uskutočnilo v ďalekom roku 1932, pri príležitosti Slovenských národných slávností v Báčskom Petrovci, keď si Slováci vo Vojvodine založili Maticu slovenskú v Juhoslávii (dnes Matica slovenská v Srbsku - MSS) so sídlom v Báčskom Petrovci.
 
MSS je v súčasnosti najmasovejšie združenie Slovákov v Srbsku - počíta zhruba 11 000 členov. Jej základňu tvorí vyše 30 miestnych odborov (MO MSS), ktoré pôsobia v rámci troch regiónov Vojvodiny: Báčky, Banátu a Sriemu.
 
V čele Matice od posledného volebného Zhromaždenia MSJ, ktoré bolo v marci roku 2009 je predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, traja podpredsedovia: Vladimír Fekete z Báčky, Pavel Baláž z Banátu a Andrej Kardelis zo Sriemu. Úlohou tajomníčky je poverená Zdenka Chalupková.
 
Keď ide o kulpínsky MO MSS, ten sa datuje od r.1933, teda v tomto roku si kulpínski matičiari pripomínajú 80. výročie založenia. Už v nasledujúcom roku (1934) im Paulína Lačoková venovala svoj dom, v ktorom sú dnes spolkové miestnosti KUS Zvolen a ktoré využíva aj Matica na svoje stretnutia.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články