Osemdesiatiny Alžbety Pucovskej

Osemdesiatiny Alžbety Pucovskej
 
Alžbeta Pucovská rod. Gierová sa narodila 11. februára 1933 v Báčskom Petrovci. V rodisku v roku 1951 s prvou generáciou maturantov absolvovala Učiteľskú školu. V tom istom roku nastúpila aj na prvé pracovisko v Kysáči, kde učiteľovala 7 rokov. Tam sa zoznámila aj so svojim manželom, tiež učiteľom, Samuelom Pucovským. Svadbu mali v roku 1955.
 
foto
 
Učiteľskú školu v Báčskom Petrovci absolvovalo do roku 1965, keď sa jej činnosť skončila, 216 slovenských učiteľov. Alžbeta Gierová ju zakončila v roku 1951 medzi prvými a učiteľkou sa stala ako 18-ročná.
 
foto
 
Maturantka Alžbeta Gierová v roku 1951
 
Mladá učiteľka sa už na kysáčskej základnej škole angažovala nielen v záväznej výučbe, lež aj v rôznych mimoškolských aktivitách. Divadlo v tom malo významné miesto. Za 7 rokov pôsobenia v Kysáči hrala v siedmych predstaveniach. V roku 1958 už ako vydatá za učiteľa Samuela Pucovského sa spolu s rodinou presťahovala do Kulpína. Do dôchodku tu pracovala ako učiteľka triednej výučby ale sa vždy angažovala aj v rôznych krúžkoch. Nacvičovala žiakov v speve, recitáciách, divadelníctve a zapojila sa aj do práce školskej knižnice. Tri roky volontérsky viedla tiež i kulpínsku ľudovú knižnicu.
 
foto
 
Alžbeta Pucovská v roku 1978
 
V Kultúrno-umeleckom spolku Zvolen roky bola aktívna takmer vo všetkých odbočkách. Aj tu treba vyzdvihnúť zvlášť divadelníctvo. Nacvičovala detské predstavenia a zároveň hrala aj v divadlách pre dospelých. Divadelníctvom sa zaoberala aj v neskorších rokoch a z toho obdobia treba spomenúť režisérov Miroslava Kriváka a Michala Babiaka. V rozhlasovej dráme Katka, ktorú pre Rádio Nový Sad režíroval Miroslav Krivák, tiež mala jednu z hlavných úloh. Za divadelníctvo a pedagogickú prácu získala viaceré uznania a diplomy. Aktívna bola aj v spoločenskom živote, bola členkou rady Miestneho spoločenstva a ani humanitárne akcie sa nezaobišli bez jej pomoci. Dodnes sa zúčastňuje schôdzí združenia kulpínskych žien a Červeného kríža. Do dôchodku nastúpila v roku 1987 a odvtedy je aj členkou Združenia kulpínskych penzistov.
 
foto
 
Alžbete Pucovskej (druhá sprava) v roku 2011 udelili matičné uznanie
 
foto
 
Alžbeta Pucovská (v strede) počas vlaňajšieho podujatia v Kulpíne
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

+1 #3 Guest 2013-02-11 11:19
Vierka:
Žeby už osemdesiať? A ešte vždy, taká
mladá a fešná!
Boh daj dobré zdravie a pohodu, a aj to
šťastie v kruhu svojej rodiny a priateľov.
Priateľ rodiny v ďalekom svete
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+6 #2 Alica Kolarova 2013-02-11 05:16
Mojej milej pani učiteľke vinšujem pevné zdravie a veľa príjemných chvíľ. Ďakujem za všetko!
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+6 #1 Ľudmila Berediová-Stupavská 2013-02-11 05:12
Milej pani učiteľke zasielame srdečné gratulácie z Kysáča, prajeme zdravia a nadostač síl v krásnom veku, tiež vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania aj do budúcna! Pripomínam, že si Vás v krátkej budúcnosti dovolíme pozvať do Kysáča na besedu v rámci Spolku kysáčskych žien. Nazdravie! :-)
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články