Komunitné centrum v Ľube

Komunitné centrum v Ľube
 
Veľvyslanec Slovenskej republiky Dr. Ján Varšo, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová a predseda Miestneho spoločenstva Ľuba Janko Topoľský prestrihnutím stužky slávnostne dnes otvorili Komunitné centrum v budove Domu kultúry v Ľube. Vďaka finančnej podpore Slovenskej republiky, prostredníctvom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny v spolupráci s Agentúrou pre edukáciu a regionálny rozvoj AERD z Padiny, ktorá napísala projekt, Ľuba prvá vo Vojvodine získala komunitné stredisko.
 
foto
 
Foto: Radio Šíd
 
Komunitné centrum sa prioritne bude venovať rozvoju občianskej spoločnosti, neformálnemu vzdelávaniu žien, mladých ľudí, podporovaniu spolunažívania multietnickej spoločnosti, budovaniu miestnej samosprávy a miestnych ľudských kapacít...
 
Komunitné centrum sa bude nachádzať v kultúrnom dome, ktorý bol postavený v sedemdesiatych rokoch minulého storočia a keďže sa jeho údržba nekonala, potrebná bola dôkladná rekonštrukcia objektu. „Bol najvyšší čas začať postupne so stavebnými úpravami. Ak by sa čiastkové rekonštrukčné práce nezačali, kultúrny dom by sa zatvoril. Výmenou okien sa zvýši úroveň kultúrneho a spoločenského života v obci. Ďalšou pridanou hodnotou je šetrenie tepla vo vykurovacom období.“ – hovorí zakladateľka a riaditeľka Asociácie pre edukáciu a regionálny rozvoj z Padiny Daniela Ďurašová, ktorá aj vypracovala projekt.
 
Podľa slov Daniely Ďurašovej AERD vypracovala projekt na Komunitné centrum Ľuba v hodnote 17 778 eur na ÚSŽZ a žiadateľom bola NRSNM, pretože ešte neexistuje zaregistrovaný spolok v Ľube. Napísaný projekt pod názvom Výmena okien na kultúrnom dome v Ľube získal od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v Belehrade z prostriedkov Slovak-Aid nenávratný finančný príspevok v sume 4 850 eur. Obec Šíd prispela na časť rekonštrukčných prác v hodnote 2 058 eur. Miestne spoločenstvo Ľuba na výmenu okien získalo spolu 7 908 eur.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články