Kulpínske Združenie vinohradníkov a vinárov 10 - ročné

Kulpínske Združenie vinohradníkov a vinárov 10 - ročné
 
Kulpínski vinohradníci svoje aktivity pravidelne začínajú v januári. Aj v tomto roku hneď po novoročných sviatkoch obchádzali pivnice svojich členov, degustovali vína a rozhodovali o tohtoročnej účasti na vinárskych súťažiach. Prvé vzorky už aj zaslali a to na medzinárodný festival vína do Temerína. Vlani tam získali viaceré medaily ako aj Veľkú zlatú medailu za biele víno Daniela Čelovského. Potom, polovicou februára si pripomenuli sv. Trifuna, patróna vinohradníkov a spolu s kulpínskym evanjelickým a pravoslávnym farárom navštívili vinohrady svojich členov. Teraz sa intenzívne chystajú na podujatie Veľká noc v Kulpíne, ktoré bude 31. marca. Bolo to povedané na včerajšom jubilejnom 10. výročnom zasadnutí.
 
foto
 
Tajomník Radoslav Kolarski, predseda Michal Dovičin a pokladník Michal Miškár
 
foto
 
foto
 
Nevystali ani blahoželania hostí k jubileu
 
Združenie vinohradníkov a vinárov v Kulpíne bolo založené v roku 2003 s úmyslom oživenia výroby chýrečných vín ešte z čias Rakúsko-Uhorska z takzvaného Kulpínskeho brehu. Viničky - takto boli pomenované podľa rodných viníc, ktorým sa v tej časti chotára dobre darilo. Časom však vinohradníctvo tu zaniklo a pred 10 rokmi sa znova vinohrady začali vracať na svahy Viničiek a do kulpínskeho chotára. O to sa pričinili členovia Združenie vinohradníkov a vinárov. Ihneď na štarte začali pestovať vinič a vyrábať víno pod dozorom odborníkov. V priamych rozhovoroch s odborníkmi dodnes preberajú problémy i témy o pestovaní a spracovaní dopestovaného hrozna a ošetrovaní vyrobeného vína.
 
foto
 
Kontrolu už vyrobeného vína konajú degustáciami. Najväčšia a najdôležitejšia je koštovka vo Veľkonočnú nedeľu, ktorá sa tradične koná v kulpínskom kaštieli. Toto podujatie pod názvom Veľká noc v Kulpíne (Uskrs u Kulpinu), ktoré od roku 2007 organizuje kulpínske Združenie vinárov a vinohradníkov, prerastá v medzinárodnú súťaž s oceňovaním vín a klobás.
 
Členovia tohto združenia sa so svojimi vzorkami vín zúčastňujú aj na rôznych iných domácich a medzinárodných súťažiach a dosahujú pozoruhodné úspechy. Početné uznania a vysoké ocenenia, ktorých stále pribúda, svedčia nielen o vedomostiach lež aj uvedomelosti kulpínskych pestovateľov hrozna a výrobcov vína. Vedia, že tam kde je to potrebné, na pomoc treba pozvať vedu a vďaka konzultáciám s odborníkmi, výsledky bývajú čoraz lepšie. Svedčí o tom aj vlaňajšia koncoročná finančná bilancia – do nového roku vstúpili so 122 375 dinárov, čo iste nie je málo na také malé združenie.
 
Nanajvýš dôležitá je už spomenutá orientácia členov tohto združenia zachovať panónsku vínnu tradíciu a kultúru. Vinohrady sa postupne vracajú na niekdajšie svahy a už teraz sa Kulpín začína uvádzať ako osada, ktorá by mohla byť súčasťou tzv. Vínnej cesty Vojvodiny. Presnejšie Báčska vínna cesta my mohla viesť cez Feketić, Mali Idjoš, Kulpin, Temerin, Titel a Kovilj.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články