Položené základné kamene spolupráce matičiarov v Bardejove a v Novom Sade

Položené základné kamene spolupráce matičiarov v Bardejove a v Novom Sade
 
Pri príležitosti 150. výročia založenia centrálnej Matice slovenskej na Slovensku, Bardejovčania venovali knihy novosadským matičiarom. Symbolických 150 slovenských kníh, teda jedna kniha za každý rok existencie, predstavoval pekný začiatok nadviazanej spolupráce dvoch matičných organizácií. Pri tejto príležitosti bolo podpísané posolstvo o spolupatričnosti Slovanov, ktoré slávnostne podpísali v mene MO MS v Bardejove Mgr. Ľuboš Sudimák a v mene domáceho MO MS v Novom Sade Jaroslav Feldy.
 
foto
 
Ľuboš Sudimák a Jaroslav Feldy sa koncom januára stretli v Novom Sade
 
Matičný portál na: http://www.matica.sk/presovsky-kraj.phtml?program=51&module_action__0__id_ci=30859 uvádza, že sa stretnutie uskutočnilo tiež pri príležitosti 1150. výročia príchodu Konštantína Filozofa (Cyrila) a Metoda na územie dnešného Slovenska a na stretnutí sa zúčastnili aj predstavitelia ďalších novosadských spolkov a združení. „O ochotníckej činnosti novosadských Slovákov okrem predsedu MO MS v Novom Sade Jaroslava Feldyho, ktorý vyzdvihol spoluprácu s Nadáciou M. R. Štefánika v Bratislave a s matičiarmi s Čerenčian – rodného mesta Dr. Miloša Krna, príležitostne hovoril aj o organizácii kultúrnych podujatí v Slovenskom kultúrnom centre P. J. Šafárika Ján Slávik. O matičnej práci v Novom Sade sa zmienili matičiari Michal Hyža a Štefan Cicka.“ – Uvádza to vo svojej správe tajomník MO MS v Bardejove Mgr. Ľuboš Sudimák, ktorý poukazuje i na úpadok hodnôt, etiky a morálky v spoločnosti, pričom zároveň vyzdvihuje slovanskú jednotu a snahu o vybudovanie nových pevných mostov medzi Slovákmi žijúcimi v domovine a mimo nej.
 
O novosadskom miestnom matičnom združení treba povedať, že je jedným z najaktívnejších v našej krajine. Pravidelne organizuje stretnutia a tak aj dnes o 19.00 hodine v miestnostiach SKC P. J. Šafárika v Novom Sade usporiadajú ďalšie pravidelné mesačné stretnutie. Dnes privítajú zamestnancov Slovenského vydavateľského centra z Báčskeho Petrovca a ich akciu Zima s knihou a hosťom večierka bude aj spisovateľ Ján Salčák.
 
V ústrety tohtoročných volieb v Matici slovenskej v Srbsku (MSS), novosadskí matičiari už vo februári zorganizovali voľby vo svojej miestnej organizácii a zvolili si nové vedenie. Jaroslava Feldyho na predsedníckej funkcii vystriedala Jarmila Struhárová.
 
foto
 
Predsedníčka MO MS v Novom Sade Jarmila Struhárová (Foto: www.momsns.org/valne%2011.htm )
 
Jarmila Struhárová a Jaroslav Feldy si vskutku iba vymenili funkcie a tak v nasledujúcom mandáte predsedníčkou MOMS v Novom Sade bude Jarmila Struhárová a podpredsedom Jaroslav Feldy. Novosadskí matičiari na post predsedníčky Matice slovenskej v Srbsku (MSS) navrhli doterajšiu predsedníčku Katarínu Melegovú-Melichovú a za podpredsedu MSS pre Báčku doterajšieho podpredsedu Vladimíra Feketeho.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články