Rada národnostných spoločenstiev Zhromaždenia Vojvodiny

Rada národnostných spoločenstiev Zhromaždenia Vojvodiny
 
Konštitutívne zasadnutie Rady národnostných spoločenstiev Zhromaždenia Vojvodiny sa konalo dnes a na ňom za predsedu tohto pokrajinského parlamentného telesa zvolili bývalého predsedu Zhromaždenia Vojvodiny Sándora Egeresiho a podpredsedom sa stal Života Lazarević. Vojvodinské zhromaždenie prijalo rozhodnutie o zakladaní tohto orgánu ešte v marci 2010, avšak Rada dodnes nebola konštituovaná. Podľa slov novozvoleného predsedu Rada má veľký význam v uctievaní a zveľaďovaní práv príslušníkov národnostných spoločenstiev.
 
Rada národnostných spoločenstiev je osobitným telesom Zhromaždenia Vojvodiny a má 30 členov. Polovica členov Rady sú zvolení z radov pokrajinských poslancov, ktorí sa vyjadrili, že sú príslušníkmi srbského národa, zatiaľ čo sa druhá polovica členov rady zvolila z radov poslancov, ktorí sa vyjadrujú ako príslušníci národnostných spoločenstiev.
 
Mienka Rady sa bude žiadať pri riešení otázok v kompetencii zhromaždenia Vojvodiny, súvisiacich s právami národnostných menšín, najmä v oblasti kultúry, vzdelávania, informovania a úradného používania jazyka a písma.
 
Rada má právomoc preskúmať a Zhromaždeniu postúpiť svoj názor a odporúčania k otázkam súvisiacim so spolunažívaním srbského národa a menšinových spoločenstiev či etnických skupín žijúcich na území Vojvodiny. Tento poradný orgán môže svoje návrhy a odporúčania zasielať pokrajinskej vláde ako aj iným pokrajinským orgánom.
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

-1 #1 novinarka 2013-03-07 03:50
:arrow: V Rade národnostných spoločenstiev Zhromaždenia Vojvodiny sú aj dvaja Slováci: Ján Bohuš, podnikateľ z Hložian a Martin Zloch, diplomovaný ekonóm z Kovačice
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články