Dolnozemskí Slováci – hranice určenia

Dolnozemskí Slováci – hranice určenia
 
V dňoch 15. – 16. marca 2013 v rumunskom Nadlaku prebiehala Medzinárodná konferencia "Dolnozemskí Slováci – hranice určenia" a udelená bola Cena Ondreja Štefanka. Cena sa udeľuje za literárnu tvorbu a za spolkovú a organizačnú činnosť. Tohto roku prvýkrát udelili až dve ceny za literatúru a to prof. Dr. Michalovi Harpáňovi zo Srbska a prof. Dr. Petrovi Andruškovi zo Slovenska a za spolkovú činnosť bol odmenený Mgr. Pavel Hlásznik z Rumunska.
 
foto
 
Laureáti: Michal Harpáň, Peter Andruška a Pavel Hlásznik (Foto Udscr Nădlac)
 
Michal Harpáň je vedúcim Katedry slovakistiky na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade, prednáša slovenskú literatúru aj na Filologickej fakulte Univerzity v Belehrade, určité obdobie vyučoval na Vysokej škole pedagogickej v Segedíne v Maďarsku a na Pedagogickej fakulte v Sombore na slovenskom oddelení v Báčskom Petrovci v Srbsku. Na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, kde taktiež pôsobil, mu v roku 2012 udelili čestný titul Doctor honoris causa.
 
foto
 
Laudáciu na M. Harpáňa predniesol Ladislav Čáni (Foto Udscr Nădlac)
 
Peter Andruška, básnik, prozaik, kritik a niekdajší tajomník Spolku slovenských spisovateľov sa sústavne venuje mapovaniu literárnej tvorby dolnozemských Slovákov. Ako prvý predstavil verejnosti komplexnejšie dejiny literárnej tvorby Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Vojvodine vo svojej monografii Literárna tvorba Slovákov z Dolnej zeme. Mgr. Pavel Hlásznik, prvý podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, je roky prítomný na kultúrnej scéne dolnozemských Slovákov a neúnavne sa angažuje v spolkovej činnosti.
 
foto
 
Prítomných pozdravil i predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík (Foto Udscr Nădlac)
 
Medzinárodná konferencia Dolnozemskí Slováci – hranice určenia do Nadlaku prilákala značný počet účastníkov, avšak mohlo ich byť ešte viacej, nebyť nezjazdných ciest tak v našej krajine ako aj v Maďarsku. Snehu nechýbalo ani v Rumunsku. Cieľom konferencie bolo prezentovať a zaznamenať najrozmanitejšie názory na dolnozemských Slovákov, ktoré budú publikované v zborníku. Účastníci tohtoročnej konferencie sa spoločne zamýšľali nad otázkami: Kto sú dolnozemskí Slováci? Aké sú historické a aké súčasné chápania vymedzenia tohto pojmu? Existuje pocit spolupatričnosti medzi slovenskými enklávami v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku? Koho tieto enklávy vnímajú ako „našich“ a koho ako „nie našich“? Aká je intenzita tohto pocitu spolupatričnosti?...
 
foto
 
(Foto Udscr Nădlac)
 
Na uvedené témy referáty prečítali i Michal Harpáň (Kto bol slovenský a je dolnozemsky spisovateľ), Katarína Melegová – Melichová (Fenomén Dolnej zeme), Jaroslav Čiep (Námet na kvalitnejšiu vzájomnú spoluprácu médií dolnozemských Slovákov) a Viera Benková a Etela Farkašová urobili dvojpohľad na antológiu Plášť bohyne. Referáty Michala Babiaka a Samuela Boldockého, pre neprítomnosť autorov, neboli prečítané, budú však publikované v zborníku.
 
foto
 
(Foto Udscr Nădlac)
 
Cenu Ondreja Štefanka udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka. Od roku 2009 sa udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.
 
foto
 
(Foto Udscr Nădlac)
 
Touto významnou literárnou cenou Dolnej zeme sa už ovenčili spisovatelia Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011) a Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012). Za spolkovú a organizačnú činnosť v predchádzajúcich rokoch boli odmenení Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etela Rybová z Maďarska (2011) a Imrich Kružliak z Nemecka.
 
Katarína Pucovská
 
O cene a laureátoch viac tu:
 
 
 

Komentárov  

0 #3 Guest 2013-03-19 03:27
Dve vytia v trolejbuse:
Viera má pravdu, ak má vieru...
Aj dobrý úsmev....
Konfigurácia malomeštiakov je dnes oveľa zložitejšia... povedal by Ján Čajak - najmladší....
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+2 #2 re: doplnenieGuest 2013-03-18 18:09
Citovanie prítomný:
Príspevok Samuela Boldockého predsa len bol prečítaný....

je krásne, že som tam nebol...
a možno ani Ondriš, sa zahanibl, a už domov zutekal...
Petrovi Andruškovi každá česť, s ostatnými ani len na malú prechádzku...
Taký bol Ondriš...
pozdrav
Ondrej
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #1 doplnenieprítomný 2013-03-17 16:12
Príspevok Samuela Boldockého predsa len bol prečítaný....
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články