Naše snahy PLUS

Naše snahy PLUS
 
Kultúrno-spoločenský časopis Slovákov a Čechov z Rumunska Naše snahy plus vychádza už 10. rok. Obsahovou štruktúrou sa podobá nášmu literárnemu časopisu Nový život. Prezentuje predovšetkým pôvodnú tvorbu Slovákov z Rumunska ale aj z Dolnej zeme. Jeho cieľom je zachovanie národného povedomia prostredníctvom kultúry, resp. literatúry. V predposlednom vlaňajšom čísle bola predstavená i tvorbu kysáčskeho rodáka Daniela Pixiadesa, roky žijúceho v Kanade. Elektronickú verziu tohto čísla si možno prečítať tu:
 
 

Časopis má za cieľ priblížiť čitateľom ukážky z najnovšej literárnej tvorby a knižnej produkcie slovenských autorov v Rumunsku, ukážky z reprezentatívnych a najnovších diel slovenských autorov zo Slovenska a z Dolnej zeme, predstaviť slovenské osobnosti a ponúknuť priestor pre umelecké a literárne debuty. Jedna časť textov v časopise, konkrétne výber z českej literatúry, vychádza aj v jazyku českom. Svojim obsahom časopis Naše snahy Plus zapĺňa medzeru spôsobenú absenciou slovenskej a po slovensky písanej beletrie v slovenských komunitách v Rumunsku a okrem esteticko-výchovnej stránky je prínosom k pestovaniu materinského jazyka a národného povedomia pre Slovákov v Rumunsku špeciálne, ale aj pre celé slovenské zahraničie.
 
Hlavná a zodpovedná redaktorka je Bianca Unc. Časopis je ilustrovaný slovenskými výtvarníkmi alebo umelcami z radov rumunskej či dolnozemskej komunity. Vychádza ako štvrťročník, má rozsah okolo 50 strán a formát A5. Každé číslo sa zachováva aj v elektronickej podobe na CD nosiči.
 
Redaktori, ktorí pracujú v redakcii časopisu Naše snahy PLUS robia to nehonorovane.
 
Viac o časopisoch rumunských Slovákov tu: http://slovacivrumunsku.sk/02-cas.php
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články