Prvá nedeľa po Veľkej noci a slávnosť konfirmácie

Prvá nedeľa po Veľkej noci a slávnosť konfirmácie
 
Prežívame obdobie poveľkonočné, ktoré trvá 6 týždňov a počas neho sa vzkriesený Pán Ježiš Kristus zjavoval svojim učeníkom a na 40. deň vstúpil na nebesá. Sviatok Vstúpenie Krista Pána na nebo v tomto roku budeme oslavovať 9. mája. Tretiu výročitú slávnosť kresťanskej cirkvi: Zoslanie Ducha Svätého, Svätodušné sviatky, Turíce alebo aj Letnice, ktorá je vyvrcholením slávnostnej časti cirkevného roka, v tomto roku oslávime 19. a 20. mája. Sviatok Svätej Trojice si pripomenieme 26.mája a on uzatvorí svätodušný kruh, a tým aj slávnostnú časť cirkevného roka. V tomto poveľkonočnom období sa v mnohých našich kostoloch koná slávnosť konfirmácie.
 
foto
 
Z dnešnej konfirmácie v Petrovci (Foto Ján Kolár)
 
foto
 
foto
 
foto
 
Po zložení prísahy a prijatí prvej večere Pánovej z detí sa stali dospelí členovia cirkvi (Foto Ján Kolár)
 
Dátum konfirmácie si určujú cirkevné zbory a mnohé si zvolili 1. nedeľu po Veľkej noci: Petrovec, Selenča, Kysáč, Silbaš, Laliť, Aradáč, Hajdušica, Padina, Boľovce, Erdevík, Šíd... v Kulpíne konfirmácia bude o týždeň v 2. nedeľu po Veľkej noci, v Lugu v 3. nedeľu po Veľkej noci, v Kovačici II v 4. nedeľu po Veľkej noci, v Starej Pazove v nedeľu pred 1. májom, vo Vojlovici v 1. májovú nedeľu, v Hložanoch v 2. májovú nedeľu, v Kovačici I a v Jánošíku v nedeľu po Vstúpení v Báčskej Palanke a Bajši v 1. slávnosť svätodušnú, v Bielom Blate na sviatok Svätej Trojice...inde aj príležitostne.
 
V jednotlivých našich cirkevných zboroch sa konfirmácia nekoná každoročne. V niektorých prostrediach, pre malý počet konfirmandov, sa táto slávnosť organizuje iba každý druhý-tretí rok, alebo iba príležitostne. Počet detí, ktoré idú - ako to hovoríme: ku spovedi, žiaľ neustále klesá.
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

-1 #1 Guest 2013-04-07 17:34
lapsus: v Lugu je konfirmácia IV nedeľu po Veľkej noci...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články