Finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci

Finálová súťaž žien v prednese poézie a prózy v Báčskom Petrovci
 
Už šiesty rok zaradom súťaž v prednese poézie a prózy pre ženy usporadúva Asociácia slovenských spolkov žien. Stretnutie sa tentoraz konalo v nedeľu 14. apríla v sieni Matice slovenskej v Srbsku. Prítomných privítala predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová a úvodom sprítomnila prejdenú cestu súťaže. Predsedníčka osobitne privítala prvú účasť zo Sriemu na finálovej súťaži v prednese poézie a prózy.
 
foto
 
 
Moderátorka podujatia Hana Majerová predstavila odbornú porotu v zložení: Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka MSS, Miluška Anušiaková-Majerová, profesorka triednej výučby a Mária Kotvášová-Jonášová, profesorka slovenského jazyka a literatúry.
 
V kategórii prednesu poézie žien do 25 rokov vystupovala jedna účastníčka súťaže: Nina Chalupová z Kovačice. Potom sa prednesom poézie predstavili tri finalistky vo veku vyše 25 rokov: Anna Hrnčiarová z Lalite, Anička Strehovská z Padiny a Anna Slamajová zo Starej Pazovy. Nasledovali prednesy próznych textov. V tej prvej, teda v kategórii prednesu prózy žien do 25 rokov sa publiku poklonila Danica Vŕbová z Hajdušice. V poslednej súťažiacej kategórii- próza ponad 25 rokov vystúpili: Miriam Murtínová z Hložian a Anna Slivková z Padiny.
 
Pokiaľ odborná porota finálovej súťaže pracovala na vyhodnotení prednesov, prítomným na tomto príjemnom nedeľnom popoludní sa prihovorila spisovateľka Viera Benková a predstavila im Antológiu ženskej poézie - Plášť bohyne, ktorú vydala Matica slovenská v Srbsku. Úryvky z knihy prečítala Hana Majerová.
 
Výsledky súťaže zverejnila predsedníčka odbornej poroty Katarína Melegová-Melichová:
 
Jednoznačne sme sa rozhodli, že vo finálovej súťaži zvíťazili: Nina Chalupová z Kovačice a Anna Hrnčiarová z Lalite v prednese poézie a Danica Vŕbová z Hajdušice a Miriam Murtínová z Hložian v prednese prózy. Na súťaž Vansovej Lomnička, ktorá bude prebiehať v dňoch 19. a 20. apríla odcestujú víťazky oboch kategórii súťažiacich ponad 25 rokov.
 
Každá z finalistiek tejto súťaže dostala diplom a cenné knižné odmeny. Aj tento ročník súťaže ASSŽ podporili: Matica slovenská v Srbsku, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Slovenské vydavateľské centrum.
 
K. Gažová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články