Kysáčske ženy si pekným večierkom uctili svojich niekdajších učiteľov

Kysáčske ženy si pekným večierkom uctili svojich niekdajších učiteľov
 
Na pravidelných stretnutiach, ktoré organizuje Spolok kysáčskych žien a ktoré sa v tomto roku nesú v znamení jubileí: 240. výročia príchodu Slovákov do Kysáča a 10-ho výročia pôsobenia Spolku, včera večer v Národnom dome usporiadali stretnutie kysáčskych učiteľov na dôchodku. Pozoruhodný počet osvetových pracovníkov využil túto nevšednú príležitosť stráviť stredajší večer s niekdajšími kolegami a zaspomínať si na zašlé časy. Prítomných pozdravila predsedníčka Spolku kysáčskych žien Ľudmila Berediová Stupavská.
 
foto
Prednesom priliehavej poézie najprv Ľudmily Berediovej – Stupavskej a potom aj Eleny Surovej sa pohla lavína spomienok. Aj pekné, aj veselé aj menej pekné ale i tie smutné chvíle sprítomnili najmä spisovateľ a kysáčsky učiteľ Pavel Grňa a Michal Gombár.
 
 
foto
 
Čestný predseda MSS a kysáčsky matičný predseda, učiteľ na dôchodku Rastislav Surový sa krátko zmienil aj o kysáčskom jubileu.
 
foto
 
Okrem domácich spolkárok, priaznivcov a penzistov, na večierku sa zúčastnili aj hostia spoza chotára a ďalšia tohtoročná jubilantka Alžbeta Pucovská (80) z Kulpína, ktorá kedysi učila aj v Kysáči.
 
foto
 
Novinárka novosadského rozhlasu Katarína Pucovská z Kulpína prečítala z tvorby Daniela Pixiadesa, slovenského, čiernohorského a chorvátskeho emigrantského básnika, ktorý sa narodil roku 1931 v Kysáči, učiteľskú školu absolvoval v roku 1950 v Sombore a od roku 1974 žije v Kanade.
 
foto
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

+2 #2 ĽBS 2013-04-19 16:59
Pánu Peťkovskému srdečne vďačíme za krásne slová! Veru, po všetkom, dobre padnú... Sme nesmierne rady, že naše podujatie aj takto zapôsobilo. O to viac sa budeme usilovať do budúcna... V mene Spolku kysáčskych žien srdečne pozdravujem!
Ľudmila Berediová-Stupavská
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+3 #1 Pozoruhodné a vzácne stretnutieOndrej Peťkovský 2013-04-19 14:43
Spolok kysáčskych žien ako aj jeho predsedníčka Ľ. Berediová Stupavská si zaslúžia uznanie za viaceré vzácne počiny a v tomto prípade aj za toto zorganizovanie stretnutia kysáčskych učiteľov na dôchodku. Patrím tiež medzi niekdajších žiakov Zákl. školy v Kysáči a moje spomienky aj po desaťročiach sú stále živé a preniknuté úprimnou vďačnosťou.
K tomuto ma povzbudila i milá správa o jubilantke p. učiteľké Pucovskej. Milo si spomínam i na jej manžela, ktorý nám bol i triednym. Touto príležitosťou zvášť by som spomenul pani učiteľky Zorianovú za slobodna Kokavcovú a Máriu Kardelisovú-Čipkárov ú a pána učiteľa Chovana. Týmto vďačím za prvé vedomosti získané na prvom stupni (roč. 1-4).
Tiež si spomínam veľmi milo na mnohých ďalších učiteľov: p. Surového, ktorého som mal možnosť ako predsedu MS aj v posledných rokoch viackrát stretnúť, ale aj ďalších (manželov Slavkovcov, pána uč. Kulíka, Matúša, Babinku, pani uč. Vargovú, Porubskú, Kardelisovú a ď.)
Vám pani redaktorka Pucovská prajem pri práci na stránke Kulpín veľa úspechov. S pozdravom, O. Peťkovský
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

Daniel Pixiades (1931)

Pre budúce dni

A vody tečú, tečú, tečú
do rodiska, v krajinu ďalekú...

V krajinu najdlhších snov.

Z krajiny do krajiny
a nikde nemať krov.

Zvädnuté ruže v cudzej záhrade.
Zvädnuté oči na ceste.
Zvädnuté ruky na poduške!

 

Posledné komentáre

Posledné články