Mladý sedemdesiatnik Samuel Boldocký

Mladý sedemdesiatnik Samuel Boldocký
 
Literárny kritik, autor, editor a prekladateľ viacerých kníh, pamätníc a učebníc, slovakista a matičiar Samuel Boldocký sa narodil 25. 4. 1943 v Báčskom Petrovci. Roku 1963 absolvoval pedagogickú školu v Petrovci a v rokoch 1963 – 67 študoval juhoslovanské jazyky a literatúru na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Po štúdiách pôsobil ako profesor srbského jazyka a literatúry na Gymnáziu Jana Kollára v Báčskom Petrovci. V súčasnosti sa na dôchodku venuje jazykovednému výskumu a hlavne dokumentačnej, literárnokritickej a publicistickej činnosti v oblasti tvorby slovenských autorov v Srbsku.
 
foto
 
Publikuje štúdie, kritiky a recenzie v časopisoch a zborníkoch Prilozi proučavanju jezika, Nový život, Hlas ľudu, Kontrastivna jezička istraživanja, Polja, Vzlet, v zborníku Spolku vojvodinských slovakistov a ako aj v zborníkoch zo sympózií doma a na Slovensku a i.
 
Samostatne vydal knihy kritík a úvah Prehodnocovanie hodnôt (1986), Podnetnosť literatúry (1996), Podnety a úskalia slovenskej literatúry v Juhoslávii (2003), Literárne reflexie (2004) a Kroky a stopy v kultúre a literatúre vojvodinských Slovákov (2010).
 
Desať rokov činnosti obnovenej Matice slovenskej v Juhoslávii: zborník materiálov z konferencie k desiatemu výročiu obnovenia a činnosti MSJ, uskutočnenej 18. augusta 2000 vydal v roku 2001.
 
Je editorom troch pamätníc o škole na ktorej pôsobil celú svoju pracovnú dobu: Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Petrovci. 1994-2004 (2004), Žiacky domov v Petrovci (2007) a Riaditelia gymnázia v Petrovci 1919-2009 (2009).
 
Vydal i antológie: Rodiskom oprstenkovaní, antológia poetiky rurálneho lokálneho koloritu vojvodinských Slovákov (2010 ) a antológiu rurálnej prózy Putá zeme (2011).
 
foto
 
Samuel Boldocký (Foto Jaroslav Grňa)
 
Samuel Boldocký je autorom učebníc slovenského jazyka pre základné školy ako jazyka spoločenského prostredia v Juhoslávii, bol šéfredaktorom monografického zborníka o Báčskom Petrovci a prekladateľ hier pre ochotnícke divadlo. V januári roku 1993 bol v Petrovskom rozhlase ustanovený Matičný kútik, ktorý Samuel Boldocký roky pripráva.
 
V roku 1996 mu udelili Októbrovú cenu Obce Báčsky Petrovec za vynikajúci prínos k literárnej tvorbe a osvetovej práci Slovákov v Juhoslávii a je nositeľom i početných ďalších cien a uznaní. Cenu časopisu Nový život získal za rok 1992 a za rok 2008.
 
Literárnokritickou a prekladateľskou činnosťou sa aktívne zaoberá a najnovšie sa podieľal na preklade knihy básní U zatišju sna (V zátiší sna)- preklad poézie do srbčiny dvoch súčasných slovenských autoriek, Etely Farkašovej zo Slovenska a Viery Benkovej zo Srbska a do srbčiny preložil Dejiny Slovenska autora Dušana Kováča. Gratulujeme.
 
Katarína Pucovská
 
Pri príležitosti 90. výročia Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci zostavil knihu Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 – 2009, z ktorej jednu časť si možno prečítať tu:
 
O prezentácii knihy Riaditelia Gymnázia v Petrovci 1919 – 2009 :
 
Nositeľ ceny Nového života Samuel Boldocký:
 
Putá zeme:
 
Dejiny slovenska-istorija slovačke:
 
Niektoré články Samuela Boldockého si možno prečítať aj tu:
 
Metropolita Stratimirović a prví riaditelia gymnázia v Sriemskych Karlovciach
 
80 rokov Matice slovenskej v Juhoslávii (Srbsku) skrátka
 
Či si menšinové Národnostné rady v Srbsku plnia úlohy?

Komentárov  

+3 #1 priateľský vinšJuraj Šefčík, senior MyS EC 2013-05-07 15:11
Dovoľ priateľu zaželať, aby vinš z titulku príspevku nebol len nejakou frázou, ale skutočným prianím, aby mladosť ducha, ako ďalší kopanec múz vyprodukoval impulz k váženiu si vlastnej literárnej histórie. Prajem pevné zdravie ducha i tela a keď sa stretneme, snáď si aj nazdravíme. Juraj
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články