Spomínajte na svojich vodcov...

Spomínajte na svojich vodcov...
 
Začiatkom roka sme si pripomenuli dvojsté výročie smrti Juraja Ribaya a pri tej príležitosti Ústav pre kultúru Vojvodinských Slovákov vo februári usporiadal vedeckú konferenciu venovanú tomuto významnému mužovi. V tomto roku by sme si ešte mali povšimnúť i 240. výročie narodenia Juraja Rohoňa a 120. výročie narodenia Blanky Maliakovej – Fábryovej a na rok bude 160 rokov od narodenia Jozefa Maliaka.
 
O živote a diele Juraja Ribaya už bolo dosť toho povedané a očakávame i zborník: Juraj Ribay 1812 – 2012. O ňom preto nebudem, ale spomeniem slová v. p. Jána Zahorca, farára pivnického vyslovené na otváraní spomenutej konferencie: „Spomínajte na svojich vodcov, ktorí vám zvestovali slovo Božie. Pozorujte, aký bol koniec ich obcovania a napodobňujte ich vieru“ (list Židom, 13/7).
 
Odkaz našich predkov sa dá vysvetliť aj takto: pracovali tak, aby ich potomkovia neboli zahanbení. Aj nám treba tiež tak konať, aby sa naši potomkovia za nás nehanbili.
 
V auguste v tomto roku oslávime 240 výročie narodenia Juraja Rohoňa (15.8.1773 – Horný Kalník, okr. Martin – 20.10.1831 Hložany). Väčšinu života Rohoň prežil na Dolnej zemi. Po ukončení štúdia pôsobil ako vychovávateľ v Petrovci, v rokoch 1793 – 1801 bol rodinným učiteľom v Kulpíne, od roku 1802 až do smrti pôsobil ako farár v Hložanoch a v rokoch 1827 – 1831 bol seniorom báčsko-sriemskeho seniorátu. Písal básne a podporoval svojich kolegov farárov i učiteľov, aby boli literárne tiež činní a pracovali na národnobuditeľskom poli vo svojich prostrediach. Mal kontakty i s Jurajom Ribayom, ktorý i zachoval literárne prvotiny tunajších veršovcov na počiatku 19. storočia.
 
Pomedzi takých, čo svojím dielom poznačili a rozvírili dolnozemskú hladinu – rovinu patrí tiež i Jozef Maliak, pedagóg, historik, významný kultúrny a národný pracovník. Bol učiteľom od roka 1881 v Iloku, zakrátko i v rakúskom Oberschutzene. Potom znovu pracoval od roka 1885 až do roka 1919 v Iloku a po otvorení Slovenského gymnázia v Petrovci v roku 1919 až po odchod na dôchodok 1934, tam vyučoval latinčinu a nemčinu. V roku 1938 sa vrátil na Slovensko, žil v Martine. Zomrel vo veku 91 rokov v Prievidzi. V roku 2014 bude 160. výročie narodenia (Revúca) a o rok neskoršie v 2015. bude 70 rokov od jeho smrti.
 
Jozef Maliak bol najprv ženatý s vdovou Zuzanou r. Čásarovou, ktorá má pivnický pôvod a skorej bola vydatá za Michalom Mockom tiež z Pivnice. Po manželovej smrti sa vydala za Jozefa Maliaka, s ktorým mala dcéru Blanku. Narodila sa v Iloku 27.3.1893 a umrela 25.7.1964 v Bojniciach. Po smrti Zuzany, Jozef Maliak sa oženil s Marínou r. Ormisovou. V tomto manželstve nebolo potomstva.
 
Blanka Maliaková – Fábryová, podobne ako aj jej otec, tiež patrí do národných dejateľov na našich priestoroch. Činná bola na kultúrnom poli v Iloku, kde nacvičila prvé divadelné predstavenie. Pred mesiacom, 27. marca bolo 120. výročie od jej narodenia a na rok si pripomenieme 50. výročie od jej úmrtia.
 
Príkladov je viacej, treba si len na ne spomenúť a dôstojne zaznamenať - lokálne alebo celonárodne – celomenšinovo.
 
Ján Guba

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články