In memoriam - Viliam Marčok

In memoriam - Viliam Marčok
 
S hlbokým žiaľom Vám oznamujem, že dnes 7. mája 2013 po ťažkej chorobe umrel vo veku 78 rokov univerzitný profesor Viliam Marčok, významný slovenský literárny vedec, literárny historik a kritik, pedagóg, jeden z najlepších znalcov vývinových ciest slovenskej ale i svetovej literatúry, ktorý upriamoval pozornosť osobitne aj na hodnoty slovenskej dolnozemskej literatúry a kultúry. Rozlúčka so zosnulým bude 14. mája v Bratislave v krematóriu. So zármutkom Miroslav Bielik.
 
foto
 
Viliam Marčok (druhý sprava) počas návštevy stánku SVC z Báčskeho Petrovca na knižnom veľtrhu Biblioteka 2012 v Bratislave (foto: Andrej Meleg)
 
Viliam Marčok sa narodil 28. mája 1935 v Dubovej (pri Brezne). V rokoch 1946 – 1953 študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, v rokoch 1954 – 1958 na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. V rokoch 1958 – 1961 pôsobil ako učiteľ na gymnáziu v Považskej Bystrici, od r. 1961 ako vysokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte v Banskej Bystrici, po r. 1968 musel pre svoje postoje pracovisko opustiť, od roku 1975 bol pracovníkom Slovenského literárneho fondu, v rokoch 1989 – 1995 pedagógom na Katedre slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty UK, v rokoch 1996 – 2004 pedagóg na Katedre slovenskej literatúry Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.
 
Bol uznávaným znalcom slovenskej literárnej histórie a historickej poetiky. Sústavne kriticky hodnotil a reflektoval aj súčasnú slovenskú literatúru. Po vydaní dvoch básnických zbierok (V čase odletov, Iba vtáci), v ktorých sa prejavil ako kultivovaný lyrik rúfusovského ladenia, sa jeho celoživotným tvorivým záujmom stal literárnovedný výskum a folkloristika.
 
Diela a recenzie diel:
 
V čase odletov (1963), Iba Vtáci (1965), Počiatky slovenskej novodobej prózy (1968), O ľudovej próze (1978), Estetika a poetika ľudovej poézie (1980), Milan Rúfus (1985), Socialistický realizmus dnes (1985), Biele miesta v slovenskej literatúre (1991, v spoluautorstve), Přehledné dejiny literatury (1992, spoluautor, ed. B. Balajka), Dejiny slovenskej literatúry III (2004, 1.vydanie)...

Komentárov  

+2 #1 aMartin Prebudila 2013-05-08 10:36
Úprimná sústrasť rodine Marčokovej.
Česť a sláva jeho pamiatke. Nech mu je ľahká slovenská zem...
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné komentáre

Posledné články