Šperky - skrytý význam

Šperky - skrytý význam
 
„Môžeme povedať, že je ľudská potreba ozdobiť sa rovnako stará ako ľudský druh. Avšak, šperky nie sú len dekoratívnym doplnkom, ony majú celý rad skrytých významov. Archeologické a antropologické štúdie ukázali, že vzťah medzi šperkmi a ľudskou spoločnosťou vždy bol veľmi zložitý. Šperky sú svojráznym oknom do minulosti ľudstva, z ktorého možno zvedieť čo-to aj o spôsoboch ľudského myslenia v staroveku.“- uvádzajú autorky výstavy Šperky - skrytý význam Lidija Balj a Tijana Stanković Pešterac, ktorej vernisáž bude v piatok 10. mája o 19:00 v Múzeu Vojvodiny v Novom Sade, Dunajská 35.
 
foto
 
Foto Aleksandar Ramadanović
 

Múzeum Vojvodiny na inovatívny spôsob chce predstaviť najreprezentatívnejšie šperky z vlastných archeologických zbierok ako aj exponáty z Múzea Slavónie z Osijeku z Chorvátska a Národného múzea z Kikindy.
 
foto
 
Výstava bude pozostávať z troch častí: archeologickej, umeleckej a participatívnej. Autorky výstavy dôraz kládli na archeologický segment, ktorý sa skladá z troch tematických častí. V nich sú šperky prezentované ako označenie identity majiteľa, ako remeselníckeho výrobku a ako archeologického materiálu.
 
foto
 
Druhá časť výstavy má názov: Šperky ako inšpirácia a koncipovaná je ako výzva pre umelcov z rôznych oblastí.
 
foto
 
Tretia časť výstavy - participatívna je pomenovaná Šperky ako pamiatka. V dotváraní tejto časti výstavy mali by participovať návštevníci, ktorí budú prinášať svoje vlastné kópie šperkov a rozprávať príbehy o ich sentimentálnej hodnote.
 
Výstavu šperkov si záujemcovia budú môcť pozrieť do 15. júla 2013.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články