USŽZ - schválené žiadosti o dotácie na rok 2013

USŽZ - schválené žiadosti o dotácie na rok 2013
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (USŽZ) dodržal stanovenú dynamiku uzatvárania dotačných zmlúv o poskytovaní dotácií a dnes zverejnil výsledky hodnotenia podaných žiadostí. Úhrne je schválených 500 dotácií, zamietnutých 246 a vyradených 73 (neboli načas doručené). Suma schválených projektov činí 777 757 €. Zo Srbska je pozitívne ohodnotených 179 žiadostí, čiže vyše tretiny z celkového počtu. Kvôli lepšej prehľadnosti, žiadosti sú zoradené do 4 oblastí: A, B, C, D a každá krajina je inak sfarbená. Srbsko je označené žltou farbou. Portál kulpin.net je jedným zo 49 žiadateľov z informačnej oblasti zo Srbska, ktorým je dotácia schválená.
 
foto
 
Schválené žiadosti:
 
Z našich žiadateľov najviac prostriedkov je schválených Slovenskému evanjelickému a. v. cirkevnému zboru zo Starej Pazovy a to na projekt Rekonštrukcia Hurbanovskej fary v Starej Pazove pre potreby Ústredného archívu 10 000 € a na druhý projekt Ústredný cirkevný archív SEAVC nové príspevky a ich uskladnenie ešte ďalších 3 000 €. Základnej škola T. G. Masaryka z Jánošíka na výmenu okien a dverí na škole je schválených 7 000 € a rovnakú sumu, teda 7 000 € získala aj Matica slovenská v Srbsku pre Slovenské národné slávnosti 2013.
 
Keď ide o jednotlivé oblasti žiadateľom zo Srbska je schválených:
A - Oblasť vzdelávania, vedy a výskumu- schválených 26 žiadostí
B - Oblasť kultúry - schválených 93 žiadostí
C - Oblasť informačná- schválených 49 žiadostí
D - Oblasť médií - schválených 11 žiadostí
 
V roku 2013 dotačná politika USŽZ bola zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu bola najmä podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu medzi úradom a krajanmi, ako aj medzi krajanmi po celom svete tak, aby táto spolupráca bola efektívnejšia než doteraz. Ďalšou nemenej významnou prioritou bola aj podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže. Všeobecne boli preferované projekty s dlhodobejším účinkom.
 
Počet zamietnutých žiadostí 246
 
Počet vyradených žiadostí 73 – neboli načas doručené
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články