Z výstavy „Insita z Kovačice“

Z výstavy „Insita z Kovačice“
 
ktorá sa konala v súkromnej galérii TYPO&ARS vo Vajnoroch (Bratislave) v období 9. 3. - 24. 5. 2013 a prezreli sme si ju tesne pred ukončením. Obsahovala diela insitných maliarov z Vojvodiny (Srbska) – Jána Bačúra, Pavla Cicku, Jána Glózika, Pavla Hajka, Jána Husárika, Evy Husárikovej, Martina Jonáša, Anny Kňazovicovej, Anny Kotvášovej, Juraja Ľavroša, Pavla Ľavroša, Martina Markova, Adama Mezina, Michala Povolného, Janka Širku a Zuzany Veresky. „Bola to už v poradí šiesta výstava, konaná každoročne na jar od roku 2008, so zameraním na dolnozemskú insitu“ - ako nám povedal riaditeľ galérie Peter Čepec.
 
foto
 
Anna Sabová, Peter Čepec a jeho maželka Viera
 
O galérii sa záujemca môže viac dozvedieť na stránke http://www.typoars.sk, kde nájde aj podrobnejšie informácie o ďalších aktivitách galérie, ktoré sú zamerané na výchovu najmä mladšej generácie (tvorivé dielne pre deti) a na relaxáciu staršej generácie (kurzy tvorivosti pre dospelých).
 
Nie je pravidlom, aby sa hovorilo o „výstave po výstave“, ale dovolili sme si položiť niekoľko otázok.
 
Začali sme otázkou o počte návštevníkov tejto výstavy.
 
- „Sme súkromnou galériou, nie však komerčnou, zameranou na zisk, preto sa u nás neplatí žiadne vstupné. Nuž a preto ani presne nevieme povedať číslo návštevnosti. Môžeme ho však odhadnúť, a náš skromný zaokrúhlený odhad sa zastavil pri čísle 1 000. Je to málo, či veľa? Ťažko povedať. Nie sme v centre mesta, teda takpovediac „v centre kultúrneho diania“, preto tento náš odhad návštevnosti nás vcelku uspokojuje. Chodia k nám aj školáci z miestnych škôl, a to je veru potešiteľné. Dúfame, že niektorého z týchto mladých osloví táto naša práca a budú v umeleckej „brandži“ študovať a následne v nej pokračovať.“
 
Vekové zloženie návštevníkov?
 
-„Zasa len odhadujeme, že je v rozpätí od 4 do 90 rokov. Prečo taký veľký rozsah? Nuž azda aj preto, že súčasťou našej práce sú aj tvorivé dielne, na ktoré svoje vnúčence najčastejšie sprevádzajú starí rodičia.“
 
foto
 
Bola táto výstava predajná?
 
- „Áno, u nás sú výstavy predajné, lebo každý tvorca sa snaží dielo predať a my ich v tom chceme aj touto cestou podporiť.“
 
Koľko obrazov sa nachádzalo na tejto výstave?
 
- „Bolo ich tu celkovo asi šesťdesiat. V priebehu výstavy však prišlo k istým úpravám. Rodina po zomrelom Martinovi Markovi žiadala všetky obrazy z výstavy stiahnuť, a preto sme boli nútení nahradiť ich obrazmi iných autorov.“
 
Predpokladáme, že autorov obmieňate?
 
-„Áno, obmieňame ich aj podľa toho, ako ktorý chce propagovať svoje diela. I to sa niekedy zmení, takže nastupujú i ďalší, novší i menej známi maliari. Tak napríklad v rodine Kňazovických je aktívna už tretia generácia - bol ním otec Ján, ktorý bol súčasníkom Z. Chalupovej, ďalej to bola dcéra Anna, ktorá aj tu má svoje obrazy a teraz nastupuje najmladšia Nataša. Podobne to je aj v rodine Ľavrošovcov.“
 
Nakoniec otázka vzťahujúca sa k Hajkovým erotickým obrazom. Ako na ne reagujú deti, keď ste spomínali medzi návštevníkmi aj žiakov miestnej školy?
 
- „Ak sa mám k tomu vyjadriť, tak len v krátkosti, deti si to absolútne nevšímajú. Pozornosť im začnú venovať až po neprimeranej reakcii pani učiteľky. Veru, až potom si tie „inkriminované“ diela začnú podrobnejšie prezerať.“
 
Za odpovede ďakujú manželia Sabovci z Prievidze.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články