Konfirmácia 2013

Konfirmácia 2013
 
Končí sa tzv. Svätodušného obdobia, ktoré sa začalo v predminulú nedeľu sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo, pokračovalo Svätodušnými sviatkami a končí sa dnešným Sviatkom Svätej Trojice. Ním sa uzatvára aj slávnostná časť cirkevného roka a začne sa bezslávnostná časť. S ukončením slávnostnej časti sa v našich cirkevných zboroch končia aj konfirmačné slávnosti. Tohtoročnú konfirmáciu už absolvovali takmer všetky zbory, báčskopalnaský medzi poslednými - konfirmácia bola v minulú nedeľu a medzi zbory, ktoré mávajú konfirmáciu na záver tohto konfirmačného obdobia patria Biele Blato a Slankamenské vinohrady.
 
foto
 
Jasmina Kotasová – Medveďová v minulú Svätodušnú nedeľu v Báčskej Palanke voviedla do zboru 4 konfirmandov(Foto Andrej Medveď)
 
foto
 
Sladjan Daniel Srdić v Nedeľu po Vstúpení (12. mája) v Jánošíku mal 12 konfirmandov narodených v rokoch 2000 a 2001 (Foto Renata Flanjak)
 
foto
 
V Hložanoch 12. mája na konfirmácii 18 konfirmandov okrem domáceho kňaza Jaroslava Kopčoka a jeho manželky, tiež teologičky JankyKopčokovej, sa zúčastnil aj d.p. Samuel Vrbovský, biskup SEAVC v Srbsku (Foto Ondrej Benka)
 
foto
 
V nedeľu 12. mája konfirmácia prebiehala aj v kovačickom kostole a senior banátsky Pavel Sklenár konfirmoval 22 konfirmandov cirkevného zboru číslo I (Foto Anička Chalupová)
 
foto
 
V Kovačici - v cirkevnom zbore II, v nedeľu 5. mája zborový farár Martin Bajza konfirmoval 21 detí (Foto Anna Andrea Holík)
 
foto
 
V Erdevíku sa konfirmácia konala v prvú nedeľu po Veľkej noci - 7. apríla a konfirmovaných bolo 6 detí a v Lugu v tretiu nedeľu po Veľkej noci – 21. apríla a konfirmovaných bolo 5 detí. Vyfotografovali sa spolu s domácim Farárom Jánom Vidom a Vladenkou Hyžovou (Foto Ondrej Benka)
 
foto
 
Konfirmácia v Starej Pazove bola 28. 04. 2013 a 38 detí konfirmoval zborový farár Igor Feldy (Foto by Renky)
 
foto
 
V Kulpíne konfirmácia prebieha v druhú nedeľu po Veľkej noci a 14. apríla svoju krstnú zmluvu potvrdilo 21 konfirmandov, ktorí sa pred kulpínskym kostolom vyfotografovali spolu so svojim zborovým farárom Jaroslavom Javorníkom (Foto Katarína Gažová)
 
foto
 
V prvú nedeľu po Veľkej noci v Kysáč krstnú zmluvu potvrdilo 42 konfirmandov. Na fotografii s manželmi Ondrejom a Darinou Marčokovou, ktorí ich konfirmačnými skúškami viedli (Foto Ondrej Benka)
 
foto
 
V Pivnici sa slávnosť konfirmácie uskutočňuje týždeň po Veľkej noci - tohto roku v nedeľu 7. apríla svoju krstnú zmluvu v chráme Božom potvrdilo 30 konfirmandov, ktorí si túto významnú udalosť zvečnili na spoločnej fotografii so zborovým farárom Jánom Zahorcom (Foto Blitz)
 
foto
 
Padina – Ján Cicka mal tohto roku 53 konfirmandov. Na ich príprave sa podieľal spolu s manželkou Helenou (Foto Anička Chalupová)
 
foto
 
V Báčskom Petrovci v prvú nedeľu po Veľkej noci, 7. apríla ďalšia generácia - spolu 48 konfirmandov pristúpila k obnoveniu krstnej zmluvy. Na pamiatku sa vyfotografovali s farárom a kantorom vpetrovskom cirkevnom zbore Vladislavom Ivičakom a Jankom Siromom (Foto Miloslav Diňa)
 
Dátum konfirmácie si určujú cirkevné zbory a mnohé si zvolili 1. nedeľu po Veľkej noci: Petrovec, Selenča, Kysáč, Silbaš, Laliť, Aradáč, Hajdušica, Padina, Boľovce, Erdevík, Šíd... v Kulpíne sa konfirmácia koná v 2. nedeľu po Veľkej noci, v Lugu v 3. nedeľu po Veľkej noci, v Kovačici II v 4. nedeľu po Veľkej noci, v Starej Pazove v nedeľu pred 1. májom, vo Vojlovici v 1. májovú nedeľu, v Hložanoch v 2. májovú nedeľu, v Kovačici I a v Jánošíku v nedeľu po Vstúpení v Báčskej Palanke a Bajši v 1. slávnosť svätodušnú, v Bielom Blate na sviatok Svätej Trojice... inde aj príležitostne.
 
V jednotlivých našich cirkevných zboroch sa konfirmácia nekoná každoročne. V niektorých prostrediach, pre malý počet konfirmandov, sa táto slávnosť organizuje iba každý druhý - tretí rok, alebo iba príležitostne. Počet detí, ktoré idú - ako to hovoríme: ku spovedi, žiaľ neustále klesá.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články