Od prehliadky po festival – cesta zarúbaná...

Od prehliadky po festival – cesta zarúbaná...
 
(na margo Tancuj, tancuj...)
 
Festival Tancuj, tancuj je za nami. Hovorilo sa o jeho význame a nik takmer ani nespomenul meno jedného z jeho zakladateľov, priekopníkov organizovaného folklórneho hnutia Dolnozemských Slovákov. Menom a priezviskom: Jána Adámeka, ktorý ani celý mesiac predtým odcestoval do spomienok. Jano bol organizátorom a nositeľom tohto významného podujatia dlhé roky. Ako preklenul tie prvé roky, bez peňazí, ako na tŕnistej ceste predsa vyšliapal chodník, aj napriek mnohým závistlivcom a neprajníkom – to už nebude nikomu spomínať...
 
V šesťdesiatych rokoch minulého storočia po našich dedinách vznikali prehliadky a festivaly ako huby po daždi. Kysáč, Selenča, Hložany, Báčsky Petrovec, Pivnica... sa stali osadami, ktoré sa priam predbiehali v rozmanitosti kultúrno umeleckých podujatí hudobno-folklórneho obsahu. Tu sa konali i previerky kvality účinkujúcich: odbočiek, skupín, súborov... Mládežnícke organizácie boli nositeľmi, piliermi, priekopníkmi obnovovania ľudovej, zábavnej činnosti vo svojich prostrediach.
 
Pokrajinské ustanovizne, zvlášť Zväz hudobných spolkov a organizácii Vojvodiny podporovali rozvoj a boli aj iniciátormi zakladania tzv. zónových prehliadok a to za účelom mapovania a skvalitnenia pokrajinskej prehliadky, ktorá sa rozvíjala v sriemskom mestečku Ruma. Predseda Zväzu Sava Vukosavljev a zvlášť agilný tajomník Ivan Mihalek navštevovali po našich osadách podujatia v rozvoji a radili a dávali podnet na rozprúdenie kultúrno umeleckých činností. Na podnet menovaných sa 6. mája 1967 v Pivnici uskutočnila prvá zónová prehliadka za účasti orchestra ľudovej hudby z Apatinu, orchestra hudobnej školy z Báčskej Palanky, folklórneho súboru z Kupusiny s maďarskými ľudovými tancami a domáceho súboru so slovenskými tancami. Po tejto prehliadke sa Pivničania po prvýkrát zúčastnili na prehliadke v Rume. O rok neskoršie, - aj bez účasti na zónovej prehliadke, znovu vystupovali v Rume a v roku 1969 organizovali v Pivnici ďalšiu zónovú prehliadku. Bolo to 4. mája 1969 za účasti súborov z Lalite, Hložian a Pivnice. Ako najvyspelejší, do Rumy postúpili Hložančania. Význam tejto prehliadky bol aj v tom, že sa jej zúčastnili predseda a tajomník Zväzu hudobných spolkov Vojvodiny, Sava Vukosavljev a Ivan Mihalek. Na posedení po programe sa rokovalo o organizovaní takejto prehliadky pre slovenské kultúrno umelecké spolky alebo folklórne súbory. Podobné podujatia už boli zachodené u Maďarov a Rusínov. Záverom sa uzhodli, aby sa prehliadka slovenských tanečno - speváckych súborov organizovala v Hložanoch. To navrhli predstavitelia Zväzu hudobných spolkov Vojvodiny a ostatní účastníci rozhovorov s tým súhlasili. Vtedajší vedúci hložianskeho spolku Ján Adámek a choreografka Mária Miškovicová prijali návrh s potešením, ale i obavou, ako na to budú reagovať predstavitelia iných slovenských osád. Obavy boli zbytočné, keďže už presne o rok, na prvej prehliadke v Hložanoch sa okrem domáceho súboru zúčastnili aj Aradáčania, Staropazovčania, Šíďania, Petrovčania, Selenčania, Pivničania a Laliťania. Pero Juraja Tušiaka, vtedy redaktora v Hlase ľudu, napísalo prvé riadky dejín teraz už tradičného FF Tancuj, tancuj.
 
Dlhší úvod pre tento príspevok do našich dejín napísaný je z dôvodu, že pred prípravami na nasledovný, v poradí už 43 FF Tancuj, tancuj sa rozhovorov v RTV – v relácii Spektrum (17. máj t.r.), ani len raz nespomenulo meno jeho zakladateľov, priekopníkov organizovaného folklórneho hnutia Dolnozemských Slovákov. Menom a priezviskom: Ján Adámek, ktorý ani celý mesiac predtým odcestoval do spomienok. Jano bol organizátorom a nositeľom tohto významného podujatia dlhé roky. Ako preklenul tie prvé roky, bez peňazí, ale na tŕnistej ceste mnohých závistlivcov a neprajníkov už nebude nikomu spomínať.
 
Zoznámili sme sa niekoľko rokov skorej. Na Chmeľovom festivale stál v čele organizačného štábu, asi bol i jeho zakladateľom. Vyklčovaním chmeľníc po našich chotároch sám festival utratil na svojom opodstatnení, veď podobných podujatí v tej dobe bolo takmer neúrekom. Práve preto prišlo vhod prebrať nemalú úlohu organizovať najmasovejšie stretnutie milovníkov ľudového umenia. Povinnosti akoby ušité na mieru Jána Adámeka, vtedy profesionálne zamestnaného na poste tajomníka Miestneho spoločenstva Hložany. Vedel zhromaždiť vôkol seba dobrých spolupracovníkov, nie len vo svojej osade, ale i v iných slovenských prostrediach, aj keď nie všetci vydržali ísť do kroku s ním.
 
Výsledok prehliadky v Hložanoch mal pozitívny dopad. Bolo to prvé väčšie stretnutie hudobníkov, tanečníkov, spevákov, skratka folkloristov našej národnosti po zániku Slovenských národných slávností. Prehliadka získala právo po vyhodnotení odbornej poroty, navrhovať najvyspelejšie celky, aby predstavovali našu národnosť na manifestáciách pokrajinského, republikového, vtedy i celoštátneho rázu. Zo začiatku iba navrhovala a potom i priamo vysielala najlepšie súbory do zahraničia, najmä na Podpolianske slávnosti v Detve, na Slovensku.
 
Už po prvej prehliadke, za vynaložené úsilie na realizácii a organizácii podujatia, súbory z Hložian a Pivnice dostali pozvanie na účasť na oslavách Matice slovenskej v Martine. V programe Rodní – rodným vystupovali 31. júla 1970 na javisku domu kultúry Strojár. Súbory zo Selenče, Kovačice a Starej Pazovy už mali za sebou výstupy na matičných oslavách. Nebola to odmena, ale záväzok pokračovať a vytrvať v práci. Ján Adámek a usilovný Hložančania, ale i mnohí iní majú v tom veľký podiel. Výsledky práce sú viditeľné, trvanie prehliadky po dlhé roky – teraz už FF Tancuj, tancuj... vyrvali zo zabudnutia kultúrne bohatstvo našich predkov, zveľadili ich organizačne, povzbudili na prácu ochotníkov takmer v každej osade, kde sa počuje slovenčina.
 
Boli to počiatky – prvé kroky. Kedysi dávno nebohý redaktor Hlasu ľudu Vladimír Dorča, keď písal o udalostiach, ale z jeho hľadiska a ostrým perom, vedel doložiť na záver: Veru, tak bolo a nijako inak.
 
Ján Guba

Komentárov  

0 #2 Ján Guba 2013-06-10 16:49
Môj text bol napísaní pred FF Tancuj tancuj, ako reakcia po TV relácii RTV, kde sa hovorilo o tomto podujatí. Žiaľ, tento text je v úvode upravený, nie mojou vinnou, ani súhlasom. Ján Guba
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+2 #1 Katarína Mosnáková 2013-06-10 10:34
Ďakujeme pán Guba za pekný a úžitočný príspevok. Nemôžem ale nezareagovať a nepripomenúť, že o zakladateľovi FF Tancuj, tancuj... Jánovi Adámekovi, jeho prínose do kultúry vojvodinských Slovákov a v neposlednom rade aj o tom, že nás len prednedávnom opustil, v Otváracom programe 43. FF Tancuj, tancuj... hovoril ako prvý predseda rady miestneho spoločenstva Hložany Ján Bohuš.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články