22 zvučné modlitby / Viera je krásna záhrada...

22 zvučné modlitby / Viera je krásna záhrada...
 
...alebo 22 krásne piesne zhrnuté do dvojitého CD pomenovaného Viera je krásna záhrada. Autorkou všetkých piesní je Marína Kaňová, piesne naspieval mládežnícky spevokol SEAVC CZ v Kulpíne Ichthys a pod zvukový dizajn, mix a úpravu skladieb sa podpisuje Ondrej Pavčok. Prezentácia tohto hudobného albumu prebiehala v dnešný podvečer v kulpínskom kostole a usporiadaná bola na vysokej úrovni. Celý chrám, ale aj srdcia prítomných vyplnili piesne, v ktorých sa oslava Pána ospevuje na súčasnejší, dynamickejší spôsob, blízky mladšej generácii.
 
foto
 
 
ZVUKOVÁ UKÁŽKA - MIX 
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
foto
 
Foto Martin Pucovský
 
Katarína Pucovská

Komentárov  

+10 #1 blahoprianieMgr. Juraj Šefčík, senior M 2013-06-11 06:48
S pocitom hrdosti som si prečítal správu o prezentácii CD nosiča s posolstvami viery a o viere. Deti nad ktorými som kedysi stal pri krstiteľnici, pred kulpínskym oltárom, s prosbou aby ich Pán Boh prijal do zmluvy milosti za svoje deti, žijú vedomím, že sú skutočne Božie deti, dokázali to aj posolstvom ľubozvučnej piesne. Pánu Bohu ďakujem za ne i za tých tých, ktorí ich na cestu viery pripravili. Tešíme sa, že v auguste, keď Pán Boh dá, budú našimi hosťami v Senici.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články