125. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho

125. výročie narodenia Štarkeho a Lilgeho
 
Samuel Štarke sa narodil 27. marec a Karol Lilge 28. marca, obaja v roku 1888 v Mošovciach na Slovensku. Obaja študovali na gymnáziu v Banskej Bystrici a obaja poznačili život Dolnozemských Slovákov. Karol Lilge bol učiteľom v Beške, od roku 1925 katechéta v Starej Pazove. Cenné sú jeho Príspevky k histórii Slovákov v Juhoslávii, ale najmä monografia Stará Pazova. Samuel Štarke bol evanjelický farár v Báčskom Petrovci, druhý biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi v Juhoslávii a viacročný predseda Matice slovenskej v Juhoslávii.
 
foto
 
Na nedeľu 16. júna si báčskopetrovský cirkevný zbor a matičný odbor príležitostným večierkom pripomenú život a dielo Samuela Štarkeho
 
Na internetovej prezentácii obce Mošovce sa o týchto dvoch osobnostiach našich dejín píše:
 
Samuel Štarke
(*27. marec 1888, Mošovce - † 6. apríl 1959, Bratislava) bol evanjelický kňaz, národnokultúrny pracovník, cirkevný hodnostár.
 
Rodina
otec Rudolf Štarke
matka Paulína rod. Miškóciová
 
Životopis
Študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici a v Banskej Štiavnici, na evanjelický teol. akadémii v Bratislave, na univerzitách v Rostocku a v Lipsku. Od roku 1912 evanjelický kaplán a farár, roku 1933 biskup slov. evanjelický obce v Petrovci. Popri pastoračnej činnosti aktívne pôsobil v národnokult. hmutí dolnozemských Slovákov. Člen Slov. nár. strany. Ako predstaviteľ slov. politických a nár. síl zvolený za člena Veľkej nár. skupštiny Vojvodiny i za člena jej výkonného orgánu Veľkej národnej rady. Zakladajúci člen v roku 1935-1941 predseda MS v Juhoslávii. Prispieval do krajanských periodík, zostavoval a redigoval Nár. kalendár.
 
Karol Lilge
(* 28. marec 1888, Mošovce - † 22. november 1953, Beška) bol pedagóg, vlastivedný pracovník, osvetový pracovník. Pseudonym: K.L. Dragovič, Lilge-Dragovič. K. Lilge-Dragovič
 
Rodina
otec Samuel Lilge
matka Hermína rod. Ajchlerová
 
Životopis
Štud. na gymnáziu v Baskej Bystrici, na učiteľskom ústave v Soprone, v Szarvasi, roku 1908 v Osijeku. Učiteľ v Beške, od roku 1925 katechéta v Starej Pazove. Od roku 1931 tajomník MS, od roku 1925 Slov.pospolitej čitárne a od roku 1928 Slov. nár. domu, režisér divadelného krúžku a člen výboru Sokola v Starej Pazove. Cenné sú jeho Príspevky k histórii Slovákov v Juhoslávii, ale najmä monografia Stará Pazova, v kt.spracoval dejiny tamojších Slovákov. ich školstvo, spolkovú činnosť, hospodárstvo a národopis. Prekladateľ z chorvátskej literatúry.
 
 
foto
 
foto
 
Mošovce (Foto Andrej Meleg) 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články