Aká si mi krásna - zaznela na záver Vranovských zborových slávností

Aká si mi krásna - zaznela na záver Vranovských zborových slávností
 
Zo Slovenska, z včera ukončených 26. Vranovských zborových slávností, sa plní dojmov vrátili Komorný zbor Zvony zo Selenče so svojim orchestrom Zvonivá cimbalovka a Musica viva z Báčskeho Petrovca. Svoju úspešnú dlhoročnú spoluprácu tieto dva zbory korunovali nadchnutým spoločným vystúpením na tomto festivale. Osobitne dojímavý bol i sám koniec zborového festivalu, keď všetky zbory spoločne zaspievali záverečnú skladbu Aká si mi krásna Eugena Suchoňa.
 
foto
 
Komorný zbor Zvony so svojim orchestrom Zvonivá cimbalovka úspešne absolvoval svoju ďalšiu účasť na medzinárodnej scéne. Tentoraz to bolo na Slovensku vo Vranove nad Topľou kde sa zúčastnili na 26. Vranovských zborových slávnostiach, ktoré prebiehali v dňoch 13.- 16. júna. Je to medzinárodný, nesúťažný zborový festival, ktorý prebiehal pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča a primátora mesta Vranov nad Topľou Ing. Jána Ragana. Priamym organizátorom festivalu je Záujmové združenie speváckych zborov Ozvena.
 
foto
 
Komorný zbor Zvony a Zvonivá cimbalovka najprv absolvovali vystúpenie na prvom koncerte v rámci festivalu, ktorý bol venovaný deťom pod názvom „Zbory deťom“. Potom nasledoval koncert v Evanjelickom a. v. chráme v Hanušovciach n.T., kde sa okrem zboru Zvony zúčastnil domáci zbor ako aj zbory zo Slovenska. Predstaviteľov a vedúcich zborov, ktoré účinkovali na festivale prijal aj primátor mesta Vranov n. T. Ing. Ján Ragán. V delegácii, ktorú prijal primátor sa nachádzala aj predstaviteľka Obce Báč prof. Mirjana Vukovićová, ktorá je podpredsedníčkou Zhromaždenia Obce Báč.
 
foto
 
V rámci festivalu bol zorganizovaný workshop v dome kultúry vo Vranove n. T. pomenovaný „Spievame s orchestrom“, ktorý viedol PaedDr. Juraj Súdi a na ktorom sa spracúvali piesne, ktoré potom na záver gala koncertu všetky zbory spoločne zaspievali. Vranovské zborové slávnosti vyvrcholili v sobotu gala koncertom v dome kultúry . Na koncerte okrem domácich zborov vystúpili zbory zo Slovenska ako aj hosťujúce súbory z Bulharska Vokálna skupina „Children of Sevilievo“, zo Slovínska Mužský spevácky zbor „ Adoramus“ zo Slovenj Gradeca a zo Srbska. Zo Srbska sa na koncerte okrem Komorného zboru Zvony a orchestra Zvonivá cimbalovka zúčastnil aj Komorný zbor Musica viva z Báčskeho Petrovca, ktoré spoločne viedli dirigentky Mariena Kriváková- Stanovićová a Anna Medveďová.
 
foto
 
Hosťovanie komorného zboru Zvony na Slovensku sa ukončilo vystúpením v Evanjelickom a. v. chráme Ducha Svätého vo Vranove n. T. v rámci služieb Božích. Na svojich vystúpeniach i Komorný zbor Zvony i orchester si získavali priazeň návštevníkov a pri počúvaní piesní sa prítomným v očiach zaleskli i slzy, ktoré hovorili viac než akékoľvek slová chvály.
 
foto
 
Účasť Komorného zboru Zvony a orchestra zvonivá cimbalovka na festivale je pokračovanie úspešnej spolupráce Záujmového združenia speváckych zborov Ozvena a zboru zo Selenče. Najväčšia vďaka za pozvanie a účasť na tomto festivale patrí Vilme Krauspeovej, ktorá urobila priekopnícke krôčiky na začiatku vzájomnej spolupráce zborov a ktorá sa do dnes prehlbuje a upevňuje a bude aj ďalej pokračovať v prospech oboch zborov. Hostitelia pripravili i bohatý sprievodný program - za čo im patrí úprimná vďaka, v rámci ktorého hostia navštívili múzeum a kostoly v okolí a absolvovali aj výlet do Prešova.
 
Juraj Berédi - Ďuky

You have no rights to post comments

urad

Letmo

Mariena Czoczeková-Eichardtová (1892-1972)
...
Vankúšik pod hlavou
budem mať zo žiaľov;
na rakve kvietky –
to budú spomienky.
A plachty z bôľu
skryjú družku svoju.
Boli sme, bôľ a ja,
boli sme druhovia,
spolu sme chodili
cez žitia údolia.

Nebo ma oplače
pokropí ma lejak,
na cintorín odprevadí
studený severák.

(úryvok z básne Môj pohreb)

 

Posledné komentáre

Posledné články