SuperTrieda je SuperAkcia so SuperMyšlienkou

SuperTrieda je SuperAkcia so SuperMyšlienkou
 
S tým sa zhodujú tak organizátori ako aj účastníci projektu v ktorom žiaci niekoľko mesiacov vytvárajú spoločné vlastné umelecké diela, aby tak súťažili o titul Supertrieda 2013. Každé dieťa z triedy sa musí chcieť zapojiť (inak je trieda ako celok diskvalifikovaná) nájsť si svoju rolu, ťahať za spoločný povraz... Projekt motivuje deti k vytváraniu priateľského prostredia v kolektíve, vylepšuje vzťahy v triede, pôsobí ako účinná prevencia voči šikanovaniu. Titul SuperTriedy 2013 zo slovenských škôl zo Srbska si vybojovali padinskí a pivnickí štvrtáci ako aj kulpínski žiaci VII. A triedy vedení prednášateľkou slovenčiny Tatianou Mitićovou.
 
foto
 
Na sklonku minulého týždňa v Bratislave prebiehalo finále 8. ročníka projektu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti umenia Supertrieda 2013. V kategórii 4. – 6. ročník ZŠ víťazmi medzinárodného krajanského kola sa stali dve naše triedy: 4. ročník, ZŠ Maršala Tita, Padina – za projekt „Pri studni“ a 4. ročník, ZŠ 15.októbra, Pivnica– za projekt „Kto je vinný“. V zdôvodnení poroty sa uvádza, že cenu získali za udržiavanie a rozvíjanie slovenských ľudových tradícií. V kategórii 7. – 9. ročník ZŠ víťazom medzinárodného krajanského kola je 7.A, ZŠ J. A. Komenského z Kulpína za projekt „Cool-Pin“. Cena poroty im je udelená za kreatívne spracovanie histórie rodnej obce.
 
foto
 
Pivnická SuperTrieda
 
Podľa štatistík uvedených na www.supertrieda.com len 4% detí na Slovensku sú tzv. talenty. Opakovane sú posielané na všetky súťaže, reprezentujú svoju školu, obec, záujmový krúžok. Majú vytvorené podmienky, aby svoje kvality mohli ďalej rozvíjať.
 
Projekt Supertrieda má v súlade s myšlienkou “všetky deti sú naše” ambíciu podporiť aj zvyšných 96% detí a dokázať, že každé dieťa má na niečo predpoklady a má právo na šancu to dokázať, prejaviť sa, právo vyskúšať nové veci, pracovať na sebe, získavať skúsenosti a tvoriť si názor. Má právo dostať šancu na kultúrnejší život.
 
Žiaci základných škôl so svojou triedou v rámci vyučovania celý rok pracujú na spoločnom autorskom diele – maľujú, vyrábajú umelecké pomôcky, kulisy, šijú kostýmy, vymýšľajú scenáre, skladajú melódie, texty, spievajú, tancujú, filmujú, venujú sa grafickému stvárneniu filmu a predstavenia (každý podľa chuti a schopností). Výsledkom je scénické predstavenie a videoklip. Vyvrcholením projektu je slávnostný galavečer víťazov a hostí SuperTriedy.
 
Vyhlasovateľ projektu – Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR, organizátor Občianske združenie Supetrieda a partnerom projektu je Európska komisia a Slovenský výbor UNICEF.
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články