Z pokrajinskej pokladnice pre MSS asi 5000 €

Z pokrajinskej pokladnice pre MSS asi 5000 €
 
V tomto roku z rozpočtu Vojvodiny Matici slovenskej v Srbsku (MSS) bude vyčlenených spolu 575.000 dinárov. Vyplýva to z Dohody o financovaní, ktorú dnes v Kysáči v mene pokrajinskej vlády podpísal podpredseda Vlády a pokrajinský tajomník pre vedu a technologický rozvoj Dragoslav Petrović a v mene MSS predsedníčka Katarína Melegová - Melichová.
 
foto
 
Foto: vojvodina.gov.rs
 
Dragoslav Petrović pripomenul, že Matica slovenská v Srbsku minulý rok oslávila 80. výročie pôsobenia a dodal, že tohtoročná podpora z pokrajinského rozpočtu je iba pokračovaním viacročnej snahy Vlády Vojvodiny zveľadiť práva slovenského národnostného spoločenstva a tak zachovať kultúrnu a etnickú identitu vojvodinských Slovákov. Podľa jeho slov, počet žiakov v slovenských školách sa vzhľadom na vlaňajšok znížil o 5 percent a preto vyzval Maticu, spoločne sa angažovať v riešení tohto problému.
 
foto
 
Foto: vojvodina.gov.rs
 
Katarína Melegová - Melichová podotkla, že MSS za posledných 8 rokov s istotou mohla rátať iba s peniazmi z pokrajiny, kým ostatnú časť prostriedkov si zabezpečovala z projektov.
 
Na základe dnes podpísanej Zmluvy, prostriedky budú usmernené do vydavateľskej činnosti, organizovania výstav, okrúhlych stolov a účasť na medzinárodných konferenciách v roku 2013.
 
foto
 
V Kysáči usporiadali aj prezentáciu publikácií, ktorých vydanie finančne podporila pokrajinská vláda a prítomní si obzreli aj výstavu ilustrácií Ľubomíra Sopku (Foto: vojvodina.gov.rs)
 
O tom, koľko pokrajina vlani vyčlenila pre MSS si možno prečítať tu:
 
 
Katarína Pucovská

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články