XII. Svetové stretnutie Slovákov

XII. Svetové stretnutie Slovákov
 
V slovenských Košiciach, európskom hlavnom meste kultúry, v dňoch 4.- 7. júla prebiehalo XII. Svetové stretnutie Slovákov. Organizátori pripravili v Košiciach, ako i v okolitých mestách a obciach Košického a Prešovského kraja bohatý štvordňový program. Predstavilo sa niekoľko stoviek účinkujúcich zo Slovenska, Bulharska, Česka, Chorvátska, Kanady, Rakúska, Rumunska, Ukrajiny, USA, ale aj zo Srbska. V Košiciach pobudla i 9 -členná matičná delegácia vedená Rastislavom Surovým. V programe vystúpil i vojvodinský Krajan, kysáčski divadelníci a kulpínsky Zvolen.
 
foto
 
FOTO Vlado Salzer
 
Do roku 1989 sa stretávanie Slovákov konalo v zahraničí. Od roku 1992 zásluhou Matice slovenskej pravidelne sa uskutočňuje na Slovensku. Podujatie usporadúvajú v trojročných intervaloch nepretržite od roku 1980 a tohtoročné prebiehalo v znamení 150. výročia založenia Matice slovenskej, 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Slovenska a 20. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky. Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.
 
foto
 
Krajanovci
 
V slávnostnom programe odzneli príhovory predstaviteľov Matice Slovenskej, počuť bolo nielen slovenčinu ale aj staroslovienčinu – Metodov Proglas v prednese Márie Kotorovej Jenčovej, fujaru, píšťalu, pastiersku trombitu, ktorou Košičan Imro Oravec označil začiatok a koniec programu...
 
 
ZVUKOVÁ ILUSTRÁCIA
 
foto
 
Od 1. do 3. júla, po zahájení na Devíne, vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska boli štafetové posolstvá Svetovému stretnutiu Slovákov. Do Košíc priniesli posolstvo o tom, že Slováci sa vracajú domov. Na starosti ich mal predseda športového odboru Matice Slovenskej Mgr. Ľubomír Kleštinec, ktorý bohato stužkované valašky,- symbolické štafety, - odovzdal riaditeľovi Krajanského múzea Mgr. Danielovi Zemančíkovi. Tie budú umiestnené, podobne ako aj z predošlých stretnutí, v Krajanskom múzeu Matice Slovenskej v Martine.
 
foto
 
Kysáčski ochotníci
 
Slovákov v Košiciach privítal tajomník Matice Slovenskej Mgr. Peter Cabadaj, ktorý mieni že toto podujatie je symbolom a dôkazom, že Slováci na celom svete sú solidárni, vedia o sebe a chcú tvorivo komunikovať.
 
foto
 
Podujatie pripravila Matica slovenská v spolupráci s Mestom Košice, Košickým samosprávnym krajom a neziskovou organizáciou Košice 2013 – Európske hlavné mesto kultúry.
 
Text a foto Andrea Speváková

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články