Cyrilo - metodský večierok v Petrovci

Cyrilo - metodský večierok v Petrovci
 
Sviatok Cyrila a Metoda v Báčskom Petrovci osobitne oslavujú už 14 rokov. Na význam týchto solúnskych bratov pre slovanské písomníctvo a kresťanskú kultúru poukázali aj v nedeľu večer príležitostným programom. Večierok prebiehal v petrovskom evanjelickom kostole a spoločne ho usporiadali MOMS v Báčskom Petrovci a domáci cirkevný zbor. Program sa niesol v znamení 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy a účasť najvyšších cirkevných predstaviteľov SEAVC v Srbsku a MSS, ako aj zvláštnosť večernej chrámovej atmosféry, pekne koncipovaný program a vysoká úroveň hudobného prednesu, dodala celému aktu slávnostnú pečať.
 
foto
 
Po pesničke č.267 ES Kresťania, pamätajme sa prihovoril biskup Slovenskej evanjelickej a.v. cirkvi (SEAVC) v Srbsku d.p. Samuel Vrbovský
 
foto
 
Spevokol CZ SEAVC v Báčskom Petrovci pod taktovkou Janka Siromu zaspieval najprv Chváľte Hospodina
 
foto
 
Predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová - Melichová vyjadrila potešenie nad tým, že program spoločne usporiadali miestny MOMS a petrovský cirkevný zbor
 
foto
 
Vo svojom príhovore sa zborový farár Vladislav Ivičiak zameral predovšetkým na význam Cyrila a Metoda pre slovanské kresťanstvo
 
foto
 
Komorný zbor Musica viva v čele s umeleckou vedúcou Marienou Stankovićovou-Krivákovou zaspieval najprv Materinskú moju reč a potom aj Vangelisovu skladbu Dobitie raja
 
foto
 
O Konštantínových (Cyrilových) rodičoch text prečítala Hana Majerová
 
foto
 
Rúfusovu báseň Ďaleká tvár predniesol Rastislav Labáth
 
foto
 
Piesne Bože veľký, milostivý (ES 260) a Vďaka Ti Bože, nebeský Otče (ES 363) zaspievala Kysáčanka Ľudmila Berediová – Stupavská za hudobného sprievodu Janka Siromu
 
foto
 
Anna a Anna Margaréta Valentove zo Selenče tiež zneli v súzvuku s organovou hrou Janka Siromu
 
foto
 
  Komorný mužský zbor z Kovačice vedený dirigentom Pavlom Tomášom návštevníkov večierka potešil viacerými pesničkami
 
foto
 
Po spievanom Otčenáši po starosloviensky Th.MgrVladislava Ivičiaka prítomní povstali a spoločne zaspievali Hrad prepevný (ES263)
 
Text Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články