Vojlovičania v Košeci

Vojlovičania v Košeci
 
Trojčlenná delegácia z Vojlovice navštívila obec Košecu v okrese Ilava, ktorá patrí medzi najstaršie osady Trenčianskeho Považia. Na slávnosti uvedenia do funkcie farárky PhDr.Mgr. Barbory Vontorčíkovej sa zúčastnil Th.Mgr Branislav Kulík, vojlovický farár, Svetlana Marková, predstaviteľka Oltárneho krúžku žien a Alena Gajanová, novinárka v Slovenskej redakcii TV Pančevo. Počas návštevy nadviazaná bola spolupráca dvoch cirkevných zborov. Vojlovičania očakávajú rodinu Vontorčíkovú koncom augusta, kedy by sa mala spresniť budúcoročná zborová návšteva. Do Vojlovice by mal zavítať i Prof. PhDr. Jaroslav Čukan CSc., ktorý plánuje písať knihu o Vojlovici.
 
foto
 
V sobotu 22.júna evanjelický a. v. cirkevný zbor v Košeci prežíval radostné chvíle a v chráme bola celkom iná atmosféra ako kedykoľvek predtým. Niekoľko slov na privítanie, zovretie rúk. To boli prvé okamihy v košeckom chráme, ktoré naznačovali, že tu vládne sviatočná atmosféra – chystá sa slávnosť inštalácie sestry farárky. Na slávnostných službách Božích v prítomnosti mnohopočetných hostí, dôstojného brata biskupa východného dištriktu Mgr. Slavomíra Sabola s manželkou, seniorov, bratov a sestier farárov bola vykonaná slávnosť inštalácie zborovej farárky PhDr.Mgr. Barbory Vontorčíkovej.
 
Mladá a prívetivá farárka za krátky čas pôsobenia prenikla do sŕdc cirkevníkov. Svojou dobrosrdečnosťou, skromnosťou a obetavosťou si získala uznanie a úctu mnohých ľudí. Slávnostný čin inštalácie a uvedenia do funkcie vykonal senior Turčianského senorátu Mgr. Jozef Havrila za asistencie Zuzany Kolárovskej, farárky račianskej a Zuzany Peťkovskej, kaplánky košeckej.
 
foto
 
Pri inštalácii dostala pani farárka chrámový kľúč, ktorý symbolizuje právo otvárať a zatvárať dvere chrámu, prijímať ľudí a teda starať sa o nich, agendu, sviatostné bohoslužobné nádoby, Bibliu, a kamžu - biely odev, ktorý je symbolom čistoty veriaceho človeka. Inštaláciou bola uvedená do života cirkevného zboru, zaviazaná právnymi aj cirkevnými povinnosťami, službou Bohu aj ľuďom.
 
Kázňou Božieho slova založenej na slovách z Lukášovho evanjelia v 5 kapitole 1-11 verša poslúžil dôstojný biskup východného dištriktu Mgr. Slavomír Sabol. Zapôsobil na prítomných veriacich celou svojou osobnosťou, svojim oduševnením, no najmä svojou hlbokou vierou a evanjelicko-kresťanským presvedčením.
 
foto
 
Na službách Božích liturgovali vznešený pán Boris Mišina, senior bratislavský, Peter Fabok, zborový farár v Lazoch pod Makytou, Ivan Eľko, farár nitriansky, Jana Bartová, farárka v Nových Sadoch, Zora Tuláková, farárka v cirkevnom zbore v Diakovciach.
 
Slova sa ujal aj zborový dozorca S. Tomkový, ktorý srdečne privítal novozvolenú farárku, hostí a veriacich a v krátkosti informoval o cirkevnom zbore v Košeci. Pri tejto príležitosti odzneli pozdravy od mnohých pozvaných hostí.
 
Na slávnostných službách Božích sa zúčastnili aj predstavitelia cirkevného i verejného života, vznešený pán Miloslav Blaho, senior turčiansky a farár košecký v.v., Ondrej Peťkovský farár košecký v.v, starosta obce Košeca Radomír Brťan a riaditeľ Strediska evanjelickej diakonie Marcel Breče, štatutár SED Ľubomír Marcina, manžel farárky Barbory pán fárár Ľuboš Vontorčík.
 
foto
 
Krásnym príhovorom zveličil slávnosť novozvolenej farárky aj vojlovický farár Branislav Kulík. Novoinštalovaná farárka sa poďakovala za prejavenú dôveru a všetkým zaželala, aby ich naďalej Pán Boh sprevádzal milosťou a požehnaním, vzájomným porozumením, dobrými medziľudskými vzťahmi a spoluprácou k ďalšiemu pokroku cirkevného zboru.
 
Deň plný sviatočných chvíľ bol požehnaným dňom pre všetkých zúčastnených. Naplnil srdcia veriacich pokojom, pretože svedčil o láske a spolupatričnosti vo viere k našej evanjelickej cirkvi. Nasledovala spoločná fotografia duchovných na pamiatku tohto slávnostného aktu. Pri dverách kostola všetci odchádzajúci účastníci slávnosti blahoželali pani farárke k inštalácii.
 
foto
 
Farársky manželský pár Barbora a Ľuboš Vontorčíkovci a vojlovický farár Branislav Kulík spolu vykonali nedeľné služby Božie v chráme v Košeci, Dubnici a v Novej Dubnici.
 
Srdce je vždy plné keď sa naskytne možnosť cestovať a keď vás cesta vedie do krajiny predkov, čiže do Slovenskej republiky. Sú tam ľudia dobrosrdeční a pohostinní, ochotní vítať každého Slováka z Dolnej zeme.
 
Alena Gajanová

Komentárov  

0 #1 .. 2013-07-09 20:52
Aj ďalej som s Vami...
pozdrav
Ambro Marošević
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články