Ohrozené práva menšín vo Vojvodine?

Ohrozené práva menšín vo Vojvodine?
 
Čoraz hlasnejšie sa hovorí o ohrození menšinových práv vo Vojvodine a to predovšetkým v oblasti informovania, keďže sa úpravou štátneho rozpočtu nepredvídajú prostriedky pre Rádio-televíziu Vojvodiny (RTV), lež iba pre Rádio-televíziu Srbska (RTS). Na vypuklý problém v súvislosti s financovaním RTV reagovali aj národnostné rady menšinových spoločenstiev, ktoré upozorňujú, že je informovanie v rečiach národnostných menšín ohrozené, za čo obviňujú všetky úrovne moci.
 
foto
 
Podpredseda Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Vladimír Valentík hodnotí, že sa problém financovania pokrajinského verejného servisu priamo odzrkadľuje na existenciu rozhlasových a televíznych programov v slovenčine.
 
"Slovenská národnostná rada na svojej schôdzi vyzvala úrady, aby podnikli primerané opatrenia v súlade s Ústavou a zákonmi a zabezpečili nehatené fungovanie verejného mediálneho servisu Vojvodiny," vyhlásil Vladimír Valentík pre Rádio Nový Sad.
 
Predstavitelia Národnostnej rady maďarskej národnostnej menšiny tiež podčiarkujú, že sú menšinové práva vážne ohrozené a podľa slov Zity Šimon, ktorá je v tejto Rade poverená Výborom pre informovanie, listy s apelom o pomoc už zaslali na všetky relevantné adresy v krajine.
 
"V tejto výzve sme zhodnotili, že takáto situácia je neudržateľná a žiadame súrne nájsť riešenie a stabilný zdroj financovania pre rozhlasové a televízne vysielanie RTV," hovorí Zita Šimon.
 
"Ohrozené je aj informovanie v rusínskej reči," povedal predseda rusínskej Národnostnej rady Slavko Rac.
 
"Myslím, že sa Belehrad napokon ukázal v pravom svetle so svojim macošským vzťahom voči občanom Vojvodiny. Rádio- televízia Srbska sa istým spôsobom zachraňuje, a naša televízia a rádio sú ponechané samy na seba, "hovorí.
 
"Jestvovanie pokrajinského verejného servisu je nevyhnutné," hodnotí predseda rumunskej Národnostnej rady Daniel Petrović a zdôrazňuje, že je zvrchovaná chvíľa pomôcť RTV.
 
Aj predseda vlády Vojvodiny Bojan Pajtić dnes povedal, že sú práva národnostných menšín v pokrajine ohrozené, pretože úpravou republikového rozpočtu sa nepredvídajú prostriedky na financovanie Rádio-televízie Vojvodiny lež iba prostriedky pre fungovanie Rádio-televízie Srbska. Pajtić v rozhovore s britským veľvyslancom v Srbsku Michael Davenport tiež upozornil, že RTV, ktorá vysiela v 10 jazykoch, je v nerovnoprávnom postavení v porovnaní s RTS. Dodal, že sa tak ohrozuje nielen výroba programu a existencia zamestnancov ale aj zaručené menšinové práva občanov Vojvodiny informovať sa vo svojej materinskej reči.
 
Premiér Pajtić ozrejmil, že po ohlásení zrušenia rádio-televízneho predplatného mnohí ľudia ho prestali platiť, a Vláda Srbska v revidovanom rozpočte zabezpečila prostriedky iba pre RTS a nie aj pre rozhlasové a televízne vysielanie vojvodinského verejného servisu.
 
Pajtić a Davenport hovorili aj o hudobnom festivale EXIT, ktorý sa začína dnes na Petrovaradínskej pevnosti a zhodnotili, že festival má významný pozitívny vplyv v oblasti prezentácie Srbsku a zvlášť Nového Sadu, ktorý je už v celom svete rozpoznateľný hlavne podľa tejto udalosti. Davenport dnes navštívil i kemp Exit festivalu, v ktorom sú ubytovaní početní hostia z Veľkej Británie.
 
Katarína Pucovská
Zdroj: RTV

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články