P.J. Šafárik, srbsko – slovenská spolupráca / srpsko – slovačka saradnja

P.J. Šafárik, srbsko – slovenská spolupráca / srpsko – slovačka saradnja
 
„Mladého doktora Jenskej univerzity Pavla Jozefa Šafárika druhý rok po príchode do Nového Sadu, v roku 1821 požiadal synovec srbského patriarchu Stratimirovića Toša Stratimirović, veľkostatkár z kulpínskej rodiny Stratimirovićov, ktorý podporoval slovenskú kultúru, aby prevzal výchovnú starostlivosť nad jeho synom Milošom. Šafárik síce Miloša vychovával v Novom Sade, avšak prichádzal na majetok Stratimirovićovcov v Kulpíne a tu pracoval aj na svojich vedeckých dielach,” povedal na dnešných oslavách Dňa Kulpína prof. Samuel Boldocký. Oslavy zorganizoval Klub Kulpínčanov a venované boli Pavlovi Jozefovi Šafárikovi, ktorému v kulpínskej aleji velikánov v dnešný podvečer odhalili aj bustu.
 
foto
 
Bustu odhalili slovenský veľvyslanec Ján Varšo a predseda Klubu Kulpínčanov Pavel Zima
 
Program prebiehal v Múzeu Vojvodiny, Muzeálnom komplexe v Kulpíne a začal sa slávnostnou akadémiou a príhovorom predsedu Klubu Kulpínčanov Pavla Zimu.
 
foto
 
foto
 
O živote a diele Pavla Jozefa Šafárika s akcentom na jeho pôsobenie v Novom Sade, kde bol prvým riaditeľom Veľkého pravoslávneho srbského gymnázia hovoril profesor Samuel Boldocký, ktorého referát v slovenčine ako aj kratší resumé v srbčine si možno prečítať TU:
 
 
O Šafárikovi bol premietnutý aj dokumentárny film.
 
foto
 
J. E. Ján Varšo, veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku zablahoželal Kulpínčanom k sviatku a zmienil sa aj o P. J. Šafárikovi
 
foto
 
V hudobných predeloch vystúpila Marta Gažová...
 
foto
 
...na gitare zahral Boris Gabríni a na klavíri Vladimír Zima.
 
foto
 
foto
 
foto
 
...nasledovalo divadelné predstavenie v podaní žiakov 7.a triedy Základnej školy J. A. Komenského
 
O divadelnom predstavení s oduševnením a zaslúženou hrdosťou hovorila riaditeľka ZŠ J.A.Komenského v Kulpíne Jovanka Zimová, ktorá ozrejmila, že s ním získali titul Super Triedy 2013 na 8. ročníku projektu výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti umenia, ktorý prebiehal na Slovensku. Projekt „Cool-Pin“ získal Cenu poroty za kreatívne spracovanie histórie rodnej dediny. Žiakom v projekte pomáhala prednášateľka slovenčiny Tatiana Mitićová, ktorá bola aj moderátorkou dnešného programu. Viac o projekte Super Triedy 2013 si možno prečítať TU:
 
 
foto
 
Z muzeálneho komplexu sa návštevníci presťahovali do parku, v ktorom sa už nachádzajú ďalšie busty významných velikánov, ktorí sa veľkými písmenami zapísali do dejín Kulpína. V aleji velikánov sa k bustám generála Đorđeho Stratimirovića, Janka Kráľa, Milana Hodžu a Michala Milana Harminca dnes pripojila Šafárikova busta. Viac o predošlých bustách TU:
 
 
foto
 
Pavel Zima, Tatiana Mitićová, Ján Varšo, Pavel Čáni a Slobodan Bodulić
 
O Šafárikovej buste ako aj jej autorovi Slobodanovi Bodulićovi hovoril akademický maliar Pavel Čáni.
 
foto
 
Bustu zhotovil sochár Slobodan Bodulić
 
foto
 
Nevystalo ani občerstvenie...
 
foto
 
...a ani torta
 
Text Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články