Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže 2013

Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže 2013
 
V báčskopalanskom Slovenskom dome, vo štvrtok 1.augusta prebiehalo 13. Stretnutie slovenskej študujúcej mládeže. Ako minulé roky, tak aj tohto, na potešenie organizátorov a študentov, sieň Slovenského domu počas Stretnutia bola plná. Prítomných bolo vyše 120 študentov z početných našich prostredí, študujúcich už či v Srbsku, alebo vysokoškolákov študujúcich na Slovensku. V mene organizátorov: Miestneho odboru Matice slovenskej v Báčskej Palanke a Osvetovej komisie Matice slovenskej v Srbsku, hostí privítal podpredseda MOMS Jozef Chrček a predsedníčka Osvetovej komisie Anna Medveďová.
 
foto
 
Anna Medveďová vyjadrila potešenie nad veľkým počtom prítomných, ktorým sa prihovorila i Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Branislav Ondruš, štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Miroslava Šolaja, náčelníčka pre spoločenské činnosti Obce Báčska Palanka, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok, podpredseda Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavel Hlásnik, a predsedníčka Občianskeho združenia Dotyk ľudskosti zo Slovenskej republiky Katarína Hrkľová. Herečka Andrea Vozárová v pokračovaní prečítala vlastnú úvahou, ktorú čerpala zo svojej dizertačnej práce.
 
foto
 
Nasledovalo udeľovanie Matičných uznaní ukončeným študentom. V mene predsedníčky NRSNM Anny Tomanovej-Makanovej sa študentom prihovorila Svetlana Zolňanová, predsedníčka Osvetovej komisie NRSNM v Srbsku. Povedala, že pri príležitosti osláv desiateho výročia od založenia NRSNM vypracúvajú súvahu doterajšej práce, podčiarkujúc, že nič z doteraz urobeného nebolo márne „preto, že máme vás, inteligenciu, mladosť, ktorej budeme môcť odovzdať do rúk žezlo, ktoré teraz my nosíme. Držím vám palce k tomu, aby sa vám darilo zachovávať na týchto priestoroch a byť prospešní nielen vo svojom odbore, ktorý ste vyštudovali, ale aj vo svojom národnostnom povedomí, byť hrdí na to, že ste Slováci a svoju silu a energiu, vzdelanosť uplatňovať práve aj v prospech svojej identity.
 
foto
 
foto
 
Svetlana Zolňanová tiež zdôraznila, že „Palanka je dnes večer centrom slovenskej vojvodinskej vzdelanosti.“ Zagratulovala tým najúspešnejším ukončeným študentom, osobitne nositeľom Červeného diplomu a nimi sa stali: Anita Rybárová, Jasna Hradská, Andrea Speváková a Jaroslav Bažík. Okrem spomínaných Matičné uznania dostali aj ukončení študenti: Daniel Arbet, Lýdia Adamická, Anamária Budinská, Juraj Čapeľa, Alena Dorčová, Gabriela Fabianová, Igor Hučok, Samuel Koruniak, Ľudmila Malová, Jaroslav Marčok, Miroslav Merník, Marína Párnická, Dušan Petráš, Jaroslav Spevák, Marína Srnková, Svetlana Surová, Tatiana Banská, Sanja Laćarak, Daniel Ušiak, Vladimír Valach a Ján Vitéz. Spolu dvadsaťpäť mladých odborníkov.
 
foto
 
foto
 
Na záver bola prezentácia mimovládnych organizácií, ktoré sa zaoberajú problematikou mladých s cieľom zlepšiť ich kvalitu života v prostrediach v ktorých sú založené a širšie. Túto časť programu mala na starosti predstaviteľka Kancelárie pre mladých z Báčskeho Petrovca Daniela Feketeová.
 
Po oficiálnej časti nasledoval voľný rozhovor a zábava pri hudbe skupiny Euro-band.
 
Elena Hložanová
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť

urad

Letmo

ANDREJ SLÁDKOVIČ
(1820 – 1872)
200 rokov od narodenia

Marína

Marína moja! teda tak sme my
ako tie božie plamene,
ako tie kvety na chladnej zemi,
ako tie drahé kamene;
padajú hviezdy, aj my padneme,
vädnú tie kvety, aj my zvädneme,
a klenoty hruda kryje:
Ale tie hviezdy predsa svietili,
a pekný život tie kvety žili,
a diamant v hrude nezhnije!

 

Posledné články