Ženy ženám

Ženy ženám
 
V období medzi dvomi SNS vyšli dve básnické zbierky Viery Benkovej a tituly autoriek či zostavovateliek: Ruženy Šimoniovej-Černákovej, Anny Horvátovej, Kataríny Melegovej-Melichovej, Vladimíry Dorčovej-Valtnerovej, Eleny Šrankovej, Kataríny Pucovskej, Zuzany Kotvášovej-Brngárovej, Anny Kišovej a Anny Lehotskej z Rumunska, Zuzany Hurtajovej zo Slovenska ako aj druhé vydanie petrovského receptára. Úhrne 13 nových knižných titulov bolo prezentovaných v sobotu v rámci SNS a novinkou tohto už tradičného podujatia Asociácie slovenských spolkov žien (ASSŽ), ktoré upriamuje pozornosť na tvorbu žien, bol jeho medzinárodný ráz.
 
foto
 
Prezentované boli odborné publikácie ale aj beletristické diela a 3 kuchárske knižky
 
foto
 
V horúce sobotné odpoludnie, v príjemnom chlade obecného Zhromaždenia, Asociácia slovenských spolkov žien usporiadala tradičnú prezentáciu kníh vydaných v období medzi dvomi SNS. Program moderovala tajomníčka ASSŽ Mária Gašparovská a úryvky z kníh čítali Nataša Rybárová, Miriam Murtínová a Viera Dorčová – Babiaková. O podujatí a o činnosti žien sa zmienila predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová a prihovorila sa i konzulka na Veľvyslanectve SR v Belehrade Katarína Stehlíková, ktorá sa zároveň lúčila s členkami ASSŽ, s ktorými počas svojho štvorročného mandátu v Belehrade, často spolupracovala.
 
foto
 
V. Miškovicová vyjadrila úprimnú vďaku K. Stehlíkovej za jej veľkú podporu
 
foto
 
V. Dorčová – Babiaková, M. Murtínová, N. Rybárová a M. Gašparovská
 
foto
 
Ďakovné diplomy aj zahraničným autorkám
 
foto
 
Osobitný pôžitok mali prítomní z predvedenia detí, ktoré nacvičil Michal Struhár
 
foto
 
Slovenské ľudovky zaspievali aj členky petrovského spolku žien
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Komentárov  

+3 #1 Medzinárodný ráz novinkou nie je... :)Ľudmila Berediová-Stupavská 2013-08-05 18:10
Spomienka na SNS 2009 a prezentáciu kníh:
Z príležitosti 90. výročia SNS preklenuli sme hranice a dali tejto manifestácii dolnozemský ráz. To znamená, že okrem Miliny Vrtunskej (Kam sa podela Eifelova veža), Márie Jonášovej-Kotvášovej (Mama, poď sa hrať), Anny Dudášovej (Tak bolo kedysi) a Anny Marićovej (Systém predpôn v slovenčine a srbčine), predstavili sme i knihu Anny Dováľovej (Modrá Lenka)z Rumunska a Evy Fabianovej (Na margo slov) z Maďarska.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články