O hrdosti a slovenskosti ale aj pýche a peniazoch

O hrdosti a slovenskosti ale aj pýche a peniazoch
 
Na Slávnostiach sa takmer spravidla všade hovorilo slávnostne, odzneli slávnostné referáty a príhovory, usporiadali sa slávnostné zhromaždenia, nálada bola slávnostná a napočúvali sme sa i slávnostných chválospevov a to predovšetkým o našej národnostnej svojbytnosti, hrdosti a slovenskosti. Zo všetkého počutého sa mohol získať dojem, že nám tuná tečie med a mlieko a viackrát bolo aj zopakované, že sme my, Slováci v Srbsku, privilegovaní, keďže sa o nás starajú až tri vlády: srbská, slovenská a vojvodinská. Takú hlášku bolo počuť aj na slávnostnom zhromaždení Matice slovenskej v Srbsku, avšak jedine na tomto snemovaní sa hovorilo aj menej slávnostne, až aj neslávne, kriticky.
 
foto
 
M.Baláž, V.Fekete, J.Stojimirovićová, P.Baláž, M.Andrášiková a K.Melegová - Melichová
 
Slávnostné zasadnutie Zhromaždenia MSS prebiehalo v sobotu 3. augusta a začalo sa pekne, pekným slovom a peknou piesňou Kataríny Melichovej a Anny Zorňanovej. Mária Andrášiková po uvítacích slovách prečítala pekné, povzbudivé pozdravné listy, najsamprv prezidenta SR Ivana Gašparoviča a v pokračovaní odznel referát predsedníčky MSS Kataríny Melegovej-Melichovej. V jeho prvej časti kvitovala predovšetkým úspechy dosiahnuté v prvom polroku, v pokračovaní povedala, že „nikto nie je nikomu konkurencia“ a že sa treba riadiť múdrosťou kráľa Svätopluka o sile svornosti a sile zväzku prútov a v druhej časti bolo počuť už aj otvorených kritických tónov. Adresované boli predovšetkým vedeniu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny (NRSNM), ktorá Maticu nezaradila medzi naše inštitúcie osobitného významu. Inými slovami povedané, kritika padla na národnostné vedenie, ktoré odmieta finančne podporovať Maticu z prostriedkov, ktoré štát prostredníctvom NRSNM odvádza na činnosť Slovákov v Srbsku.
 
foto
 
Anna Tomanová – Makanová, predsedníčka NRSNM povedala, že sa v Rade snažia uplatniť všetky kompetencie vyplývajúce zo zákona
 
Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík diplomaticky hovoril o tom, že sú na Slovensku radi, že sa štát prostredníctvom NRSNM stará o Slovákov v Srbsku, avšak poznamenal aj to, že je Matica autentická organizácia, ktorá vznikla z vôle ľudu a preto je vzácnejšia. Tiež hovoril o hrdosti, ktorú netreba stotožňovať s pýchou.
 
foto
 
„Hrdosť nesmie byť sebecká, nesmie byť namyslená...“ povedal Igor Furdík
 
Michal Spevák, prvý predseda obnovenej Matice a najnovšie predseda občianskeho združenia Slováci a spolužitie, hovoril o voľbách do NRSNM, ktoré budeme mať na budúci rok a upozornil, že si treba dať „prst na čelo“ a dobre rozmyslieť koho zvolíme.
 
foto
 
Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok prisľúbil, že Obec aj ďalej bude finančne podporovať MSS
 
foto
 
Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce SR poradil využívať fondy EU
 
foto
 
Igor Hraško, poslanec v Národnej rade SR, hovoril o šírení ľudovej kultúry za hranicami prostredníctvom folklóru
 
Prihovorili sa i ďalší vzácni hostia, prevažne zo zahraničia, ktorí si aj samotnou svojou prítomnosťou uctili našu staršiu strešnú organizáciu.
 
Novými čestnými členmi MSS sú Mr. Samuel Dubovský, Dr. Andrej Myjavec a Ján Benda z Báčskeho Petrovca, Pavel Baláž zo Starej Pazovy a Jozef Kardelis z Kysáča. Na sobotňajšom slávnostnom zhromaždení udelili i uznania za dlhodobú a úspešnú činnosť, osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli umenie a národných tradícií a ďakovné diplomy. Plaketu Dr. Janka Bulíka udelili strelkyni Ivane Krekovej z Kysáča.
 
foto
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články