V tábore...

V tábore...
 
„Je nám tu dobre, žijeme spolu a svorne, nemáme tu žiadne zvady a sme tomu všetci radi. Máme tu dobrých vedúcich, ktorí sú stále medzi nami. Skáčeme a rozbíjame hlavy, zdravotníci si nevedia s nami rady. S pozdravom rozlúčime sa, o rok zas tu stretneme sa, spomínať budeme stále, na prekrásne dni v tábore. Na-na-na...“ Tento veršovaný pozdrav zasiela rozspievaná evanjelická cirkevná mládež, ktorá sa od pondelka nachádza na 5-dňovom mládežníckom tábore v Báčskom Petrovci. Takmer 40 detí je ubytovaných v internáte a hodiny náboženstva majú na evanjelickej fare. Presvedčili sme sa, že sa vedúci o nich skutočne dobre starajú, s nimi si radi aj zažartujú a zdravotníci s nimi robotu nemajú.
 
foto
 
Počas našej návštevy v.p. Martin Bajza, farár kovačický a Janko Siroma, kantor petrovský ozrejmovali mládeži poriadok služieb Božích, liturgiu a večeru Pánovu. Vskutku išlo o nácvik liturgie k večeri Pánovej, na ktorej sa zúčastnia zajtra, v posledný večer svojho pobytu v Petrovci.
 
foto
 
Po včerajšej prednáške na novej fare, večeri v internáte a večerných modlitbách v kostole, naplánované mali premietanie filmu v zborovej sieni. Mladí pán farár a mladí pán kantor sa snažia mládeži vysvetľovať na jednoduchý, im blízky a často aj hravý spôsob základy náboženstva a učia ich tomu, čo musí vedieť a ako sa má správať správny kresťan.
 
foto
 
V tábore sa veľa aj spieva, hrá a ponúkajú sa aj rôzne zábavné obsahy. Zmyslom všetkých aktivít je podporiť mladých, aby sa stretávali pri Božom slove a vychovávať ich v kresťanskom duchu.
 
foto
 
Mládežnícky letný kemp v Báčskom Petrovci pomenovali Petrovský Feketić a prebieha v dňoch 12.-16.08.2013. Vedie ho hlavný a zodpovedný koordinátor pre evanjelickú mládež v Srbsku Mgr. Martin Bajza a kantori MgA. Janko Siroma a Kristijan Omasta ako aj niekoľko katechétok.
 
foto
 
Prečo Petrovský Feketić? Nuž preto, lebo sa kemp v nie tak dávnej minulosti poriadal vo Feketići a na ňom sa organizovala práca s mládežou podľa vekových skupín. V troch skupinách, pekné prázdniny každoročne tam trávievalo úhrne vyše 200 detí. A radi sa tam celé roky vracali. Veľa priateľstiev sa vo Feketići zrodilo, aj nejedna láska. Mládež si odtiaľ odnášala vedomosti ale aj krásne spomienky na celý život. Ibaže tam nemali evanjelický kostol. Záber z Feketiću z roku 2008.
 
 
V zborovej sieni Evanjelického cirkevného zboru v Báčskom Petrovci sa v dňoch 19. - 21. augusta 2013 usporiada ďalší kemp, ktorý bude zameraný na zachovanie a zveľaďovanie zborového spevu v slovenských prostrediach. Letný zborový kemp sa zorganizuje pre slovenských hudobných pedagógov, študentov hudby, zborových dirigentov a kantorov.
 
Katarína Pucovská
Foto Martin Pucovský

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články