Slovän / Slověn > Slovan > Slovák... > Tót(h)...

Ján Kulík
 
Slovän / Slověn > Slovan > Slovák... > Tót(h)...
 
je príslušník indoeurópskej skupiny národov, ktorá v sebe zahrňuje Rusov, Belorusov, Rusínov, Ukrajincov, Čechov, Moravanov, Slovákov, Poliakov, Lužických Srbov, Srbov, Chorvátov, Slovincov, Bulharov a Macedóncov, ako aj pozostatky po Kašuboch, Slezanoch, či historicky sem patrili už aj zaniknuté plemená Pomoranov, Palabanov... Po tento bod nájdeme spoľahlivé informácie, avšak o pôvode samého názvu Slovan, Slovien, Slovák, Slovinec... nikde nič spoľahlivého. Pozrime sa čo o pôvode názvu píše napr. Oxfordov etymologický Slovník: „ Slav (Slovan) najstaršie použitie siaha do XIV. st. . ku stredovekej latinčine, Sclavus. Fr. nem. Slave. Z tohto máme Slavonian (XVI. st.). Stredolat. S(c)lavonia.
 

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články