Skutočné rozprávky Jána Povolného

Skutočné rozprávky Jána Povolného
 
V Dome kultúry Michala Babinku v Padine včera usporiadali prezentáciu knihy Skutočné rozprávky Jána Povolného. Program zapadol do ústredných osláv podujatia Dni Padiny, ktoré sa začali ešte 9. augusta a vyvrcholia na budúcu nedeľu 8. septembra. Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je venovaná tým, ktorí majú radi Padinu, radi nazerajú do minulosti a radi pátrajú po dávnych zašlých časoch. Osobitnú zložku knihy predstavujú kresby chýrečného insitného padinského maliara Jána Bačúra. Sú presvedčivé a veľavravné. Doplňujú a obohacujú autorovo rozprávanie.
 
foto
 
Každé miesto na zemi má svojho rozprávača, Padina má Jána Povolného
 
Organizátorom prezentácie bola Asociácia pre edukáciu a regionálny rozvoj Padina, ktorá vypracovala projekt, ktorý bol schválený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Aplikantom projektu a vydavateľom knihy je Memoriálne stredisko Dr. Janka Bulíka Kovačica.
 
Do knihy Pravdivé rozprávky Jána Povolného autor zhrnul tak roky svojho detstva ako aj povojnové roky. Sú to reálie, ktoré ho ovplyvnili, ktoré ho poznačili, na ktoré nezabúda a ktoré sa priam nanucovali, aby ich vyrozprával.
 
Príznačný je aj čas, v ktorom knižný titul vzniká – jeho autorovi Jánovi Povolnému, vzácnemu človeku, ktorý prispel k rozvoju Padiny nielen v ekonomickej, ale aj v duchovnej oblasti, kniha vychádza pri príležitosti 80. narodenín.
 
foto
 
Na prezentácií sa zúčastnili významné osobnosti z kultúrneho a politického života: Katarína Melegová – Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku, Zuzana Lenhartová, podpredsedníčka Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov, predseda MS Padina Ladislav Petrović, predstavitelia MOMS Padina, Spolku poľovníkov Zajac Padina, D.V.D Padina, Spolku žien Padina…
 
K početným gratulantom k autorovmu úctyhodnému jubileu sa pripojil aj veľvyslanec Slovenskej republiky v Srbsku J.E. Ján Varšo, ktorý autorovi písomne zaželal ešte veľa zdravia, nápaditosti a spisovateľského ducha a redakcia slovenského rádia Janko Hraško mu zaželala veľa zdravia a energie ku ďalším rozprávkam.
 
Kniha vyšla vďaka podpore viacerých inštitúcií, vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 
foto
 
Ján Povolný sa narodil 20. 6. 1933 v Padine. Základnú školu skončil v Padine a strednú technicko-strojnícku školu v Zreňanine. Vysokú školu absolvoval na Poľnohospodárskej fakulte v Zemune. Ukončil i politickú školu v Novom Sade. Keďže pochádza z Padiny, ktorá je obklopená úrodnou pôdou a pasienkami, ešte ako malý, pomáhajúc rodičom, vykonával rôzne práce a staral sa o dobytok. Bol i kočišom. V tom čase sa aj cestujúci, aj tovar prepravovali kočom, ktorý ťahali kone. Neskoršie v rokoch 1955./56. zložil skúšku a stal sa mechanikom a traktoristom a to mu pomohlo, aby sa ako traktorista zamestnal v roľníckom družstve Pokrok Padina, kde zotrval 8 rokov. 1972. roku bol zvolený za predsedu OKSSRNV-Kovačica a túto funkciu zastával dva roky. Ako predseda OKSSRNV-Kovačica bol iniciátorom vybudovania spomienkového múzea Mihajla I. Pupina v Idvore. Straníckymi aktivitami sa zaoberal celých 10 rokov. Roku 1974 bol zvolený za predsedu Obecného zhromaždenia obce Kovačica. V tejto funkcii zotrval tri roky. Potom sa vrátil do roľníckeho družstva Pokrok a ihneď bol poverený výstavbou budúcej padinskej Utvy, ktorá bola úspešne vybudovaná 1979. V nej si zamestnanie našli 187-mi robotníci z celej Kovačickej obce, a nie iba oni. Na čele Utvy sa nachádzal až kým neodišiel do výslužby. Koncom roku 1992 bol ešte vždy nanajvýš aktívny. Angažoval sa nielen v akciách rozvoja Padiny ale aj celej Kovačickej obce. Bol členom Zhromaždenia Pančevského okresu, až do jeho rozpadu. Tiež bol aktívnym členom Športového družstva Dolina (12 rokov podpredseda) a bol aj jedným z iniciátorov vybudovania športového strediska v Padine. Mal na starosti aj investície (bezplatne) budovania Domu kultúry v Padine. Bol zástupcom predsedu Výkonnej rady Základnej obchodnej banky Pančevo v dvoch mandátoch. Tiež bol predsedom Úverového výboru v expozitúre Základnej obchodnej banky Pančevo v Kovačici. Bol členom Výkonného výboru Miestneho spoločenstva Padina. A ako člen Loveckého spolku vykonával rôzne funkcie. Bol predsedom a sekretárom miestneho družstva Zajac Padina, viac mandátov; predsedom Obecného loveckého družstva obce Kovačica v dvoch mandátoch, členom predsedníctva pokrajinského Loveckého zväzu Vojvodina v dvoch mandátoch, členom Rady novín Lovačke novine...
 
Rovnako tak bol i členom Rady novín Hlas ľudu, dlhoročným dobrovoľným darcom krvi a krv daroval vyše 30-krát. Pre svoju aktivitu na rôznych poliach získal aj uznania: Medailu pre zásluhy za národ; Rad práce so strieborným vencom; Zlatý rad Loveckého zväzu SFRJ; Plaketu OLS Kovačica; Plaketu za prácu SOUR Utva; Zlatý odznak Hasičského spolku Vojvodiny, ako i mnohé Ďakovné listiny za dobrovoľný odber krvi.
 
Daniela Ďurašová, AERD Padina
 
foto
 
Ján Povolný a jeho rozprávky
 
Život je nevyčerpateľným žriedlom príhod, rozprávok.
 
Hovorí sa, že píše aj romány, ale len málo ľudí sa odhodlá ten svoj život spísať a predstaviť verejnosti. Snáď nemajú odvahu a možno ani dostatok vôle. Ján Povolný dlhý rad rokov ukrýval v sebe rozprávkové zápisky, až nakoniec premohol strach z prezentovania sa verejnosti, chopil sa pera a spísal kus svojho života do Pravdivých rozprávok. S láskou a celým srdcom.
 
Niečo ho k tomu nutkalo.
 
Musel to urobiť.
 
Do knihy Pravdivé rozprávky Jána Povolného autor zhrnul tak roky svojho detstva ako aj roky po vojne. Sú to reálie, ktoré ho ovplyvnili, ktoré ho poznačili, na ktoré nezabúda a ktoré sa priam tisli, aby ich vyrozprával.
 
Z dna duše.
 
Pravdivo.
 
Raz s humorom.
 
Raz s tiesňou.
 
Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je nielen hlbokou citovou záležitosťou samého autora, jeho úprimné výpovede, ale jej témou a obsahom je dôležitým dokumentárnym a faktografickým prínosom. Autor neváhal prehovoriť, zasiahnuť do súkromia. Odkrýva témy, ktoré boli doteraz marginálne alebo utajované a pritom smutno, ba skľučujúco tvrdí:
 
„Tak muselo byť.”
 
Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného je venovaná tým, ktorí majú radi Padinu, radi nazerajú do minulosti a radi pátrajú po dávnych zašlých časoch. Osobitnú zložku knihy predstavujú kresby chýrečného insitného padinského maliara Jána Bačúra. Sú presvedčivé a veľavravné. Doplňujú a obohacujú autorovo rozprávanie.
 
Nakoniec ešte iba jedna zmienka. Kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného, okrem zážitkových a biografických reálií predstavuje aj zdroj poznatkov, ktoré iste prispejú k priblíženiu histórie, o ktorej málo vieme. Možno práve táto knižka prispeje k širšiemu bádaniu či ďalšiemu výskumu toho obdobia v živote Padiny.
 
A preto je dobre, že je táto kniha Pravdivé rozprávky Jána Povolného tu, pred nami.
 
Mária Kotvášová - Jonášová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články