Spomienka na Štefana Pilárika

Spomienka na Štefana Pilárika
 
Podivuhodný voz Boží
 
V nedeľu 1. septembra si v Senici pripomenuli 229. výročie posviacky svojho kostola. Domáci farár Juraj Šefčík pri tejto príležitosti kázal na text Iz 2, 2-5. Narodeniny má však každý kostol, ale tieto boli obohatené nevšedným popoludním, pretože tu bolo uvedené hudobno-dramatické mystérium Podivuhodný voz Boží. Scenáristicky ho spracoval a naštudoval Ondrej Odokienko v spolupráci s režisérom Záhoráckeho divadla v Senici Ivanom Fodorom na motívy pozoruhodnej básnickej skladby Štefana Pilárika Sors Pilarikiana /Los Pilárika Štěpána/.
 
foto
 
foto
 
Autor v ňom opisuje svoje zážitky z tureckéhozajatia a dielo obohatil básňami Píseň o zemi uherské a Rozjímání. Celé predstavenie je rozdelené do viacerých obrazov, pri ktorých aktéri - 4 archanjeli symbolicky trestajú Pilárika za hriechy krajanov. Text je čiastočne v záhoráčtine a čiastočne v slovakizovanej češtine.
 
foto
 
foto
 
Popri hercoch Záhoráckeho divadla tu účinkujú aj členovia Komorného speváckeho zboru ECAV Senica. Dirigentka zboru Anna Rýzková pripravila hudobnú stránku predstavenia, ktoré bolo odohraté pri príležitosti 350. výročia príchodu kňaza, spisovateľa, básnika a prekladateľa Štefana Pilárika do Senice.
 
foto
 
foto
 
Súčasťou popoludnia bola prednáška o jeho živote a diele, spracovaná historikom doc. Milošom Kovačkom a predniesol ju Juraj Šefčík. Pozorný poslucháč si z prednášky a celého predstavenia mohol vytvoriť obraz tej doby i života významného reprezentanta slovenskej poézie - človeka, akým bol Štefan Pilárik.
 
V kostole bola tiež inštalovaná výstavka kníh a písomností na tému Život a dielo Štefana Pilárika.
 
Oľga Zlochová

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

Letmo

Ján Myjavec (1909 – 1985)

Pôjdeme

Nad riekou širokou
brezy sa klonia
v hladinu neskalenú.
A ktosi v diaľke
piesňou divokou
objíma žírne polia.
...
Vzduchom už vibrujú
záchvevy leta,
v rozpuku krás
ktosi nás volá.
Pôjdeme, priateľu,
veď je už čas.

 

Posledné komentáre

Posledné články