VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2014

Dotácie 2014
 
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
vyhlasuje
 
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2014
 
foto
 
Vážení krajania, dovoľte mi informovať Vás o zverejnení výzvy na podávanie žiadostí pre rok 2014. Termín na podávanie žiadostí o dotáciu je: 3. október – 30. november 2013. Žiadosť je potrebné zaslať elektronicky, prostredníctvom linku http://uszz1.sk/grants/sk/nova-ziadost . Následne je nutné ju poslať na adresu úradu aj poštou.
 

Ďalšie informácie týkajúce sa dotácií a formuláre nájdete na http://www.uszz.sk/sk/stranka/2856/dotacie-2014 .
 
Pred podávaním žiadosti si prosím dôkladne prečítajte tento mail a preštudujte dokumenty uvedené v prílohe (Metodický pokyn, Smernica).
 
V prípade nejasností (najlepšie ešte pred podaním žiadosti o dotáciu) kontaktujte príslušného zamestnanca odd. ODEK - zoznam pridelených krajín je uvedený v prílohe.
 
Postup elektronického podávania žiadosti:
 
1) Vyplňte všetky povinné údaje elektronickej žiadosti prostredníctvom linku: http://uszz1.sk/grants/sk/nova-ziadost .
 
2) Odošlite žiadosť.
 
3) Prečítajte si oznámenie, ktoré sa objaví na Vašej obrazovke a postupujte podľa neho.
 
4) Na e-mailovú adresu, ktorú ste zadali v žiadosti o dotáciu, dostanete zo strany Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí e-mailovú správu.
 
5) Otvorte tento e-mail a postupujte podľa inštrukcií. Skontrolujte prosím všetky údaje v prílohe.
 
     Následne prostredníctvom odkazu označeného modrou farbou (Potvrdenie správnosti údajov TU) potvrďte správnosť Vašich údajov.
 
6) Až po tomto kroku bude Vaša žiadosť automaticky zaznamenaná v systéme.
 
7) Počkajte si na zaslanie informácie o pridelení čísla - tento e-mail automaticky generuje elektronický dotačný systém.
 
8) Po pridelení čísla žiadosti Vám príslušný zamestnanec zašle prostredníctvom elektronického dotačného systému e-mail.
 
     Ten bude obsahovať odkaz označený modrou farbou (Upravovať aktuálnu verziu údajov v žiadosti, nahrávať prílohy a odpovedať na komentáre môžete po kliknutí na tento odkaz ).
 
9) Kliknutím na tento odkaz sa dostanete na stránku, kde môžete upravovať údaje žiadosti, vkladať prílohy alebo komunikovať s príslušným zamestnancom.
 
10) Zamestnanci úradu Vám tento rok nebudú zasielať výzvy, nebudú pripomínať nutnosť vkladania elektronických príloh do systému ani nutnosť zaslania žiadosti a jeho príloh poštou.
 
Dôležité:
 
- v elektronickej žiadosti je potrebné zadať celkovú požadovanú sumu aj jednotlivé rozpočtové položky,
 
- oblasť štátnej podpory si tento rok musíte zvoliť sami,
 
- pri zadávaní žiadateľa si dávajte pozor na správne zadanie typu - fyzická alebo právnická osoba.
 
- pri zadávaní adresy sídla alebo trvalého pobytu žiadateľa mali mnohí z Vás v minulosti problémy. Adresa sa v rôznych regiónoch uvádza rôzne. Uvedená adresa bude platná aj v prípade, že by bola zadaná v inom formáte. Dôležité sú správne údaje.
 
- dávajte si prosím pozor aj na správny výber krajiny. Elektronický dotačný systém pridelí žiadosti evidenčné číslo automaticky (jeho súčasťou je aj skratka štátu, v rámci ktorého žiadate o dotáciu). Tento údaj sa neskôr zmeniť nedá. (V minulom dotačnom období sme mali z tohto dôvodu viacero žiadostí napr. z Afganistanu.)
 
- v prípade, že nemáte založený bankový účet, jeho údaje nemusíte vypĺňať pri zadávaní žiadosti. Po schválení žiadosti o dotáciu, ste však povinný najneskôr do 30 dní po zverejnení „Zoznamu schválených žiadostí o dotáciu“ zriadiť si samostatný bankový účet (resp. podúčet) na prijatie a zúčtovanie dotácie a zaslať úradu kópiu dokladu o jeho zriadení - spolu s prekladom do slovenského jazyka.
 
V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa dotácií ma prosím kontaktujte.
 
S pozdravom
 
Ing. Magdalena Janikova
 
Teritorialny expert

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články