IN MEMORIAM – za Michalom Týrom

IN MEMORIAM – za Michalom Týrom
 
Vo veku nedožitých 71 rokov dnes v Pivnici umrel popredný lingvista, autor početných učebníc slovenského jazyka pre základné školy a vysokoškolský profesor Michal Týr.
 
foto
 
Narodil sa 26. - ho októbra 1942 v Pivnici, kde skončil základnú školu. Po absolvovaní gymnázia v Petrovci, v štúdiách pokračoval na Filozofickej fakulte v Novom Sade. Na tejto fakulte obhájil roku 1973 po srbochorvátsky napísanú magisterskú prácu Glasovni sistem slovačkog govora Bačkog Petrovca (Hláskoslovná sústava petrovského nárečia). Doktorát Filozofických vied získal roku 1987 za dizertačnú prácu Číslovky v slovenčine a srbochorvátčine. Okrem veľkého počtu vedeckých prác vydal aj dve knihy. Za svoju prácu získal početné uznania, okrem iného aj Cenu za prínos v oblasti slovakistiky a jej propagácie vo svete a Medailu svätého Gorazda za celoživotné dielo.
 
Okrem veľkého počtu vedeckých prác vydal aj dve knihy: Číslovky v spisovnej slovenčine a v spisovnej srbochorvátčine (1991) a Slovenčina v praxi. Napísal Štúdie z konfrontačnej a aplikovanej lingvistiky (2004). Bol predsedom Slovakistickej vojvodinskej spoločnosti a hlavným a zodpovedným redaktorom Slovakistického zborníka. Za svoju prácu bol niekoľkokrát vyznamenaný. Patrí sem Cena Spolku vojvodinských slovakistov (1990), Povelja Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku (2003), Pamätná medaila Univerzity Komenského za prínos v oblasti slovakistiky a jej propagácie vo svete (2004), Medaila sv. Gorazda za celoživotné dielo (2011) a iné.
 
Pietna spomienka bude na novosadskej Filozofickej fakulte v pondelok a v utorok na novosadskom cintoríne bude pohrebné zhromaždenie.
 
Česť jeho pamiatke.

Komentárov  

+1 #6 účasťPavol Žigo 2013-10-15 02:07
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV a Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV vyslovujú rodine, pozostalým a vojvodinským kolegom-slovakistom úprimnú sústrasť. Odchod pána profesora Týra je veľkou stratou pre slovakistiku, jej výskum, propagáciu a podporu národnostných menšín. Jeho záslužné dielo a hlboká brázda, ktorú pri výskume slovenského jazyka a jeho propagácii vyoral, ostane navždy v našej pamäti. Profesor Pavol Žigo, riaditeľ Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV, prom. fil. Adriana Ferenčíková, CSc., predsedníčka Slovenskej jazykovednej spoločnosti.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #5 KondolenciaAdriana Ferenčíková 2013-10-09 07:16
Bolestne ma zasiahla správa o predčasnom skone prof. Michala Týra. Jeho rodine, kolegom a priateľom vyjadrujem úprimnú sústrasť. Adriana Ferenčíková, JÚĽŠ SAV.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #4 zora siracka 2013-10-08 14:03
Som smutna, taky dobry clovek ako Misko mal este dlho zit. Uprimnu sustrast rodine.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #3 Úprimná sústrasťJán 2013-10-06 11:10
Odcestoval do spomienok spolužiak, kamarát, priateľ, dobrý človek, dôverný, nápomocný spolupracovník. Odpočívaj v pokoji. Rodinke úprimná sústrasť od rodine Gubovej.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
+1 #2 sústrastný listViera Denďúrová-Tapalagová 2013-10-06 07:46
Manželke a dcérke vyjadrujeme úprimnú sústrasť. Micha, nech Ti je ľahká rodná zem. Odpočívaj v pokoji, nech Ťa Pán ochraňuje vo svojom náručí... V.Tapalagová s rodinou z Bratislavy.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi
0 #1 novinarka 2013-10-05 15:58
V pondelok pietna spomienka na fakulte sa začne o 11.00 a v utorok na novosadskom cintoríne smútočná pohrebná rozlúčka bude o 11.15 h.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články