Týždeň dieťaťa a podpora dojčeniu

Týždeň dieťaťa a podpora dojčeniu
 
V celom svete je prvý týždeň v októbri venovaný deťom. Práve preto dostal pomenovanie Detský týždeň. Počas neho prebiehala kampaň „Týždeň podporovania dojčenia 2013“ tentoraz pod heslom „Podpora dojčeniu = podpora matkám ktoré dojčia“. Na túto tému bol vypísaný výtvarný a literárny súbeh. Medzi odmenenými bola aj Anja Marčoková, žiačka 8-2 triedy Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, ktorá získala 1. miesto na výtvarnom konkurze v kategórii žiakov vyšších ročníkov základnej školy.
 
foto
 
Anja Marčoková vedľa svojej odmenenej práce
 
Na slávnostnom udeľovaní cien v slávnostnej sieni Mestskej radnice v Novom Sade Olja Nićiforovićová Šurkovićová, náčelníčka Strediska pre propagáciu zdravia pri Inštitúte pre verejné zdravie Vojvodiny, ktoré zorganizovalo túto akciu, zdôvodnila význam dojčenia. Povedala že cieľom kampane je upútať pozornosť zdravotných pracovníkov a širšej verejnosti na význam dojčenia, ktorým sa zabezpečuje najoptimálnejšia výživa, pravidelný rast a rozvoj, ochrana a skvalitnenie zdravia matky a dieťaťa. Akcia mala za cieľ poukázať i na význam poskytovania pomoci tehotným, rodičkám, dojčiacim matkám a rodine, aby matky úspešne realizovali dojčenie.
 
foto
 
Anjina odmenená práca „Podpora dojčeniu = podpora matkám ktorú dojčia“
 
Potom nasledovalo vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže žiakov základných škôl a detí predškolského vzrastu, z územia Južnobáčskeho obvodu, ktorí písali a kreslili na tému: „Podpora dojčeniu = podpora matkám ktorú dojčia“. Práce zaslali predškolské ustanovizne a základné školy z Báčskej Palanky, Beočína, Bukovca, Kaću, Kysáča a Nového Sadu.
 
foto
 
Organizátori a odmenení v literárnej a výtvarnej súťaži
 
Najúspešnejším ceny udelil prof. Dr. Zoltan Horvat, člen Mestskej rady pre zdravotníctvo. Medzi odmenenými bola aj Anja Marčoková, žiačka 8-2 triedy Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, ktorá získala 1. miesto na výtvarnom konkurze v kategórii žiakov vyšších ročníkov základnej školy. Odmenené práce Južnobáčskeho obvodu budú zaslané na republikovú súťaž.
 
M. Ďurovka

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

VIERA BENKOVÁ

Novoročná zrkadlová sieň
1. ...
večer predčitujem z nebeskej oblohy
nedosnívané príbehy o živote ľudí...

2. Novoročný vinš

úctivo pristúp k bráne na básni,
postoj pri nej, v pokore a bázni;
nech sa Ti aspoň vo sviatočné dni,
ak nie vždycky a všade,
z dôvery a lásky otvorí;

3. Nový rok...

dni sú sťa dlhý
korálkový náhrdelník,
ktorý nám podaroval čas...

(úryvok)

Posledné komentáre

Posledné články