150 rokov erdevíckeho evanjelického zboru

150 rokov erdevíckeho evanjelického zboru
 
Včera v 20. nedeľu po Svätej Trojici, slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Erdevíku slávnostnými predpoludňajšími službami Božími oslávil 150. výročie cirkevného zboru. Pri tejto príležitosti vykonaná bola i posviacka obnoveného chrámu. Na oslavách sa zúčastnil biskup SEAVC v Srbsku Samuel Vrbovský, biskup ECAV v Slovinsku Geza Erniša, senior Sriemskeho seniorátu Ján Vinkovič, viacerí farári, predsedníčka MSS Katarína Melegová – Melichová ako aj podpredseda Vlády Vojvodiny Goran Ješić. Erdevícky evanjelický kostol bol vybudovaný v roku 1902, pred 111 rokmi a prvým farárom bol Juraj Jesenský. V súčasnosti v tejto osade s asi 800 obyvateľmi Slovákmi evanjelický zbor vedie Kulpínčan Ján Vida.
 
foto
 
Foto Ondrej Benka
 
foto
 
FOTO Radio Šid
 
foto
 
foto
 
foto
 
Zo začiatku patrili Slováci - evanjelici ako fília k hložianskej, neskôrk palanskej evanjelickej cirkvi. V roku 1863 vytvorili spoločnú binguľsko-erdevícku cirkev. Prvý farár Juraj Jesenský býval v Binguli a do Erdevíka len dochádzal. Tak to robili aj ďalší farári. Erdevíčania v roku 1873 kúpili vojenskú budovu a prestavali ju na školu a modlitebnicu. Na kňaza nemali ešte dostatok prostriedkov, lebo v roku 1880 žilo v Erdevíku len 324 Slovákov - evanjelikov. V roku 1902 bol v Erdevíku postavený evanjelický kostol. V roku 1908 sa síce podarilo postaviť faru, ale farára získali až po vojne.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články