OKIENKO ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci

OKIENKO ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci
 
Školský časopis Okienko, časopis žiakov a učiteľov na petrovskej základnej škole vychádza už dvadsaťosem rokov. Presnejšie prvé číslo vyšlo v roku 1985 a dodnes bolo vydaných takmer 100 číslel. V poslednom období Okienko pravidelne konkuruje na celoslovenskej súťaži triednych a školských časopisov „Pro slavis“ v Žiline. Získal tam už 1., 2., a 3. odmenu a tiež mnohé čestné uznania. Najnovšie v tomto roku znovu obsadil prvé miesto. Slávnostné vyhodnotenie súťaže bude v Žiline 11. novembra 2013. Srdečne gratulujeme.
 
foto
 
Časopis má za cieľ vychovávať, poúčať, rozvíjať kreativitu žiakov a pestovať lásku k materinskému jazyku. Na začiatku časopis Okienko bol literárny, žiacky, školský časopis. Jeho zakladateľom a organizátorom bol literárny krúžok. Od roku 2000 o Okienko sa stará novozaložený novinársky krúžok. Členovia tohto krúžku aktívne sami účinkujú vo vydávaní, tlačení a v predaji časopisu. Krúžok vedie redakčná rada, ktorá sa snaží dať Okienku novú náplň a nové rubriky a vydať štyri čísla v priebehu jedného školského roka.
 
PRO SLAVIS je celoslovenská súťaž (s medzinárodnou účasťou) triednych a školských časopisov pre žiakov materských škôl, základných škôl, špeciálnych základných škôl a školských zariadení, stredných škôl a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským. Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Dom Matice slovenskej v Žiline.
 
Cieľom súťaže je podporiť a rozvíjať tvorivé aktivity detí a mládeže v oblasti literárnej tvorby, vzbudiť v nich záujem o knihy, čítanie, písanie, slovenčinu, novinársku tvorbu, vlastnú sebarealizáciu a zmysluplné trávenie voľného času.
 
Zo ZŠ Jána Čajaka ešte jedna informácia: v sobotu 2. novembra 2013 o 9. h v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa uskutoční seminár pre žiakov – VYCHUTNAJME SI FILMÁRSKE REMESLO – V. SEMINÁR PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL.

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Víťazoslav Hronec

BÁSNIK

Sedí za stolom,
   na konci sveta:
vábi ho belosť
   papiera;
dohára sviečka,
   plameň sa zmieta,
ako keď človek
   zomiera.

Vonku na daždi,
   modlia sa všetci
pred tvárou boha
   -vinníka:
zovšadiaľ striehne
   mlčanie vecí
a zmyslu slov sa
   vymyká.

 

Posledné komentáre

Posledné články