Svadba dokonalá, na Slovensko s Pohrebom

Svadba dokonalá, na Slovensko s Pohrebom
 
Cenu za najlepšie predstavenie na festivale Zuzany Kardelisovej v Kysáči získala Dokonalá svadba Ochotníckeho divadla KIS Kysáč v réžii Jána Privizera, ktorý získal i špeciálnu cenu za prínos festivalu. Keďže sa divadelný súbor z Kysáča tohto roku už zúčastnil na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, odborná porota navrhuje aby na budúci rok na Slovensko odcestoval Divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína, s hrou Pohreb v réžii Aleksandra Baka. Cena Zuzany Kardelisovej, za najlepšie stvárnenie ženskej postavy na festivale získala kulpínska ochotníčka Mária Koruniaková za stvárnenie postavy doktorky. Osobitnú cenu KIS Kysáč udelili Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej autorke textu a režisérke predstavenia Kto z koho v predvedení ochotníckeho divadla Janka Čemana z Pivnice.
 
foto
 
foto
 
Kulpínski ochotníci
 
foto
 
Pivnickí ochotníci s režisérkou predstavenia
 
SPRÁVA ODBORNEJ POROTY 10. FESTIVALU ZUZANY KARDELISOVEJ
 
Odborná porota v zložení: Milena Leskovac, teatrologička z Nového Sadu, Zuzana Tárnociová – ochotnícka herečka a režisérka z Báčskeho Petrovca a Ján Kohút, ochotnícky herec a režisér z Kysáča, mala príležitosť spolu s obecenstvom pozrieť si na tohtoročnom 10. festivale Zuzany Kardelisovej, 8 súťažiacich predstavení, čo je doteraz najväčší počet účinkujúcich.
 
V piatok 1. novembra 2013, Ochotnícke divadlo Janka Čemana, z Pivnice predviedlo hru autorky a režisérky Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej: Kto z koho. V sobotu sa najprv predstavilo Divadlo Brod, o.s., z Uherského Brodu z Českej republiky. Predviedli Tuleniu ženu autorky Sue Gloverovej, v preklade Davida Drozda a v réžii Romana Švehlíka. Potom Divadlo VHV scéna pri Dome kultúry 3. októbra, z Kovačice zahralo komédiu Jovana Steriju Popovića Ženba a vydaj v preklade Márie Kotvášovej a v réžii Milenka Pavlova. V nedeľu 3. novembra mimo konkurencie, Divadlo Brod z Česka predviedlo bábkové divadlo O vlkovi a kozliatkach na motívy ľudovej rozprávky, v réžii Romana Švehlíka. Večer vo folklórnej sieni Divadelná odbočka pri MOMS Báčska Palanka predviedla duodrámu Eleny Hložanovej: Život je čudo, v réžii Kataríny Mišíkovej Hitzingerovej a Eleny Hložanovej. Na záver prvého víkendu festivalu Divadlo VHV, Báčsky Petrovec zahralo hru Romana Olekšáka Negativisti, v réžii Ivana Hansmana Jesenského.
 
V druhý víkend festivalu, v piatok 8. novembra Slovenské divadlo VHV pri SKUSe h. Janka Čmelíka, zo Starej Pazovy predviedlo hru Ľudmily Razumovskej Drahá pani profesorka v réžii Aničky Balážovej. V sobotu 9. novembra najprv vystúpilo Ochotnícke divadlo KIS Kysáč s Ukážkovou inscenáciou Dokonalá svadba, autora Robina Hawdona, v réžii: Jána Privizera a potom Divadelný súbor KUS Zvolen, z Kulpína predviedol inscenáciu Ivana Holuba: Pohreb, v réžii Alexandra Baka.
 
Dnes večer po zhodnotení festivalu a udelení cien ako hosťujúce predstavenie na počesť odmenených, vystúpi Slovenské vojvodinské divadlo s hrou Petera Quiltera: Opona nahor! V réžii Dušana Bajina.
 
Väčšina predstavení sa zaoberala témami zo súčasného života a tým nás upozornili na problémy, ktoré sú jeho súčasťou. V Predstavení Kto z koho sme videli ťažké dni vo vezení s mnoho surových scén.
 
Predstavenie Život je čudo poukázalo na problém osamelého smutného človeka, ktorý sa nevynachádza v živote a oddáva sa alkoholu v smútku za svojimi blízkymi ďaleko od seba.
 
Predstavenie Negativisti nám poukazuje na akútny problém mladých, ktorý úplne odbočili s dobrej cesty oddávajúc sa drogám, alkoholu a na konci i vražde a samovražde.
 
Podobnú tematiku malo aj predstavenie Drahá pani profesorka, ktoré nám poukazuje na agresivitu už u niektorých mladistvých.
 
Na festivale boli aj tri veselohry. Ženba a vydaj, Jovana Steriju Popovića, klasika srbskej literatúry s typickým komickým zauzlením.
 
Nasledujúca veselohra Dokonalá svadba, v predvedení mladých kysáčskych hercov bola presvedčivá a na úrovni podaná.
 
Tretia komédia Pohreb, bola vlastne čiernou komédiou, ktorá s mnoho humoru hrala na ostrí života a smrti.
 
Prvýkrát na festivale účinkovali hostia z českej republiky, z Uherského brodu s predstavením Tulenia ženia, v ktorom bolo podané mnoho rozprávkových prvkov a so zaujímavou efektnou scénografiou.
 
Odborná porota chce osobitne vyzdvihnúť nezvyčajné otváranie tohtoročného jubilejného festivalu Zuzany Kardelisovej , keď herci Ochotníckeho divadla KIS Kysáč umelecky podali časť poémy Básnik a žena autora Jána Smreka. Bolo toto prvýkrát a navrhujeme aby podobným spôsobom pokračovali aj dobudúcna.
 
Osobitne chceme vyzdvihnúť organizáciu festivalu, snahu kysáčskych ochotníkov v uvítaní hostí a zvlášť pekný počet obecenstva, ktoré z večera na večer podporovali všetkých ochotníkov, ktorý sa prišli do Kysáča zahrať na divadlo.
 
Teda, prišli sme do konca a vyhlásime odmenených:
 
Osobitná cena KIS Kysáč
Kataríne Mišíkovej Hitzingerovej
autorke textu a režisérke predstavenia Kto z koho
v predvedení ochotníckeho divadla Janka Čemana
z Pivnice
 
Cena Zuzany Kardelisovej, za najlepšie stvárnenie ženskej postavy na festivale
Márii Koruniakovej
za stvárnenie postavy doktorky
v predstavení Pohreb, Divadelného súboru KUS Zvolen z Kulpína
 
Špeciálna cena za prínos festivalu Zuzany Kardelisovej, nesebeckú prácu v oblasti divadelníctva a v zdokonaľovaní mladých divadelníkov
Jánovi Privizerovi
hercovi a režisérovi z Kysáča
 
Cena za najlepšie predstavenie na festivale Zuzany Kardelisovej
Ochotnícke divadlo KIS Kysáč
Robin Hawdon: (ukážková inscenácia) Dokonalá svadba
preklad: Danica Haláková
réžia: Ján Privizer
 
Keďže sa divadelný súbor z Kysáča tohto roku už zúčastnil na festivale Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom, odborná porota navrhuje aby Festival Zuzany Kardelisovej v Kysáči na ďalšom ročníku festivalu Aničky Jurkovičovej v Novom Meste nad Váhom predstavoval Divadelný súbor KUS Zvolen z Kulpína, s hrou Pohreb, autora Ivana Holuba, v réžii Aleksandra Baka.
 
Porota všetky rozhodnutia doniesla jednoznačne.
 
V nedeľu 10. novembra 2013, v Kysáči
 
Odborná porota:
 
Milena Leskovac, predsedníčka
Zuzana Tárnociová, členka
Ján Kohút, člen

Komentárov  

0 #1 Anna 2013-11-12 08:09
Kulpincanom uprimna gratulacia.
Citovať | Nahlásiť administrátorovi

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť
SEM VNESTE TEXT Z OBRÁZKU (AK NEMÔŽETE PREČÍTAŤ TEXT STLAČTE OBNOVIŤ)

urad

Letmo

Čo všetko sa ešte treba dozvedieť o prírode
Čo všetko treba poobjavovať v zozname
jej zázrakov
Nech ťa ochraňuje táto dobrá zem
I rastlinky nech ti pomôžu
Tí matrikári časov
Si v polohe vtáka Vo všetkých bodoch
jeho príčinlivého letu odrazu

Nízko a celkom blízko
Akoby v sebe Prúdi vzduch v človeku
V zastavenom víchre celkového diania
V ohlášaní sa snehu
v snehu

Posledné komentáre

Posledné články